544-0014/01 – Application Programs in Geodesy I (UPG I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUD0007 Ing. Štefan Mudička
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
OVE010 Ing. Gabriela Ovesná
RAJ0042 Ing. Lukáš Rajnoch
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cvičení jsou zaměřena na zvládnutí základů práce v CAD programu AutoCAD s ohledem na specifika jeho využití pro geodetické účely. Studenti prokazují znalosti základů technické kresby na počítači a jsou schopni pracovat s elektronickým výkresem ve formátu *.dwg.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Předmět navazuje na "Základy 2D kreslení" a je zaměřen na zvládnutí práce v programu AutoCAD s ohledem na využití pro geodetické účely.

Compulsory literature:

The Hitchhiker's Guide to AutoCAD Basics, http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENU/index.html

Recommended literature:

Autodesk online tutorials, http://www.autodesk.com/autocad-training AutoCAD - Complete Tutorial for Beginners, https://www.youtube.com/watch?v=tHrfxjgFQt8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Active participation in seminars and processing the required tasks.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Seznámení s prostředím programu, základní nastavení, souřadný systém, jednotky. 2. Základní grafické prvky – bod, úsečka, lomená čára, oblouk, kružnice, texty a nastavení jejich vlastností. 3. Vynášení ze souřadnic – pravoúhlé, polární, relativní. Přesné kreslení, úchopové režimy. 4. Manipulace s grafickými prvky – kopie, posun, měřítko, rotace, protažení, oříznutí a další. Výběry objektů. 5. Hladiny a práce s nimi, vlastnosti prvků podle hladin. 6. Složené objekty – bloky, skupiny. Vytváření, vlastnosti a práce s nimi. 7. Uživatelské typy čar, vytváření a použití. Měřítko čar. 8. Kóty a kótování. 9. Výplně ploch a šrafy. 10. Referenční výkresy – vektorové, rastrové. 11. Zpracování výkresu situace z bodů polohového zaměření podle polního náčrtu. 12. Doplnění zákresu inženýrských sítí z různých podkladů. 13. Příprava tiskového výstupu a tisk do *.PDF souboru. 14. Základy kresby ve 3D, práce s pohledy a uživatelskými souřadnými systémy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner