544-0014/02 – Application Programs in Geodesy I (UPG I)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits2
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOC0010 Ing. Adriana Gocieková
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
RAJ0042 Ing. Lukáš Rajnoch
SVO0132 Ing. David Svoják
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+28
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cvičení jsou zaměřena na zvládnutí základů práce v CAD programu AutoCAD s ohledem na specifika jeho využití pro geodetické účely. Studenti prokazují znalosti základů technické kresby na počítači a jsou schopni pracovat s elektronickým výkresem ve formátu *.dwg.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Předmět navazuje na "Základy 2D kreslení" a je zaměřen na zvládnutí práce v programu AutoCAD s ohledem na využití pro geodetické účely.

Compulsory literature:

The Hitchhiker's Guide to AutoCAD Basics, http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENU/index.html

Recommended literature:

Autodesk online tutorials, http://www.autodesk.com/autocad-training AutoCAD - Complete Tutorial for Beginners, https://www.youtube.com/watch?v=tHrfxjgFQt8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola práce ve cvičení. Samostatné zpracování zadaného výkresu k zápočtu.

E-learning

Other requirements

Active participation in seminars and processing the required tasks.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course is taught only in Czech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: According to teacher's instructions

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290007) Mining Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0532A330033) Engineering Geodesy K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer