544-0018/01 – Důlní měřictví II (DM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty hlavním zásadám důlně-měřičských prací při hlubinném dobývání ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o úkolech důlního měřictví při zabezpečování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely tvorby mapové dokumentace při těžbě nerostů hornickým způsobem.

Povinná literatura:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, VŠB – TU Ostrava 1992 Kubečka, E. : Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB – TU Ostrava 1996 Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1967 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Ostrava Montanex 1997. Kubečka, E. Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

------------------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : 1. trigonometrická nivelace v dole – způsoby měření, přesnost tr. nivelace v dole, 2. hloubkové měření v dole : hloubkové měření ocelovým pásmem a jeho systematické chyby, přesnost hloubkového měření el. optickými dálkoměry a jeho přesnost, ostatní způsoby hloubkových měření a jejich přesnost, 3. teorie gyrokompasu ( gyroteodolity, určování gyrosměru přímky ), 4. magnetická deklinace a její změny, 5. hornický kompas, Obsah cvičení 1. zaměření trigonometrického nivelačního pořadu, 2. výpočet trigonometrické nivelace, 3. určení výšky výškového objektu trigonometrickým způsobem, 4. hloubkové měření – praktické měření, 5. výpočet hloubkového měření, 6. důlně měřická mapová dokumentace, vyhotovení výseku, základní důlní mapy, 7. určování gyrosměru přímky gyroteodolitem, 8. zaměření kompasového pořadu, 9. výpočet kompasového pořadu. Obsah cvičení ( 9. semestr – letní – 5. ročník ) : 1. pozorování kyvů olovnice v šachtici, 2. výpočet středu kyvů, 3. Wilského složité promítání pro 4 závaží – výpočet, 4. připojení připojovacím trojúhelníkem – výpočet – přesnost, 5. připojení Foxovým čtyřúhelníkem – výpočet – přesnost, 6. připojovací a usměrňovací měření dvěma jámami – zaměření vsunutého polygonového pořadu, 7. výpočet vsunutého polygonového pořadu, 8. rozbor přesnosti připojovacího a usměrňovacího měření dvěma jámami – výpočet, 9. výpočet prorážkového pořadu – stanovení prorážkových úhlů, 10. vytyčení kruhového oblouku v dole.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku