544-0018/06 – Důlní měřictví II (DM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty hlavním zásadám důlně-měřičských prací při hlubinném dobývání ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pojednává o úkolech důlního měřictví při zabezpečování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely tvorby mapové dokumentace při těžbě nerostů hornickým způsobem.

Povinná literatura:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, VŠB – TU Ostrava 1992 Kubečka, E. : Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB – TU Ostrava 1996 Neset, K. : Důlní měřictví I, SNTL Praha 1966 Neset, K. : Důlní měřictví II, SNTL Praha 1967 Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 ve znění vyhlášky č. 158/1997 o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Ostrava Montanex 1997. Kubečka, E. Vybrané kapitoly z důlního měřictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

------------------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu : 1. připojovací a usměrňovací měření jednou jámou : 2. promítání olovnicí, Wilského složité promítání, 3. připojovací obrazce a jejich přesnost, 4. celková přesnost připojení, 5. připojovací a usměrňovací měření magnetické, 6. připojovací a usměrňovací měření gyrokompasy. 7. připojovací a usměrňovací měření dvěma jamami – přesnost připojení, 8. připojovací a usměrňovací měření vodorovným důlním dílem – přesnost připojení, 9. vytyčovací úlohy v dole : a. vytýčení směru, b. vytýčení úklonu, c. prorážkové pořady, d. vytyčování oblouků. 10. důlně měřické práce v jamách : a. měření svislosti jam, b. určování středu starých jam. Obsah cvičení : 1. pozorování kyvů olovnice v šachtici, 2. výpočet středu kyvů, 3. Wilského složité promítání pro 4 závaží – výpočet, 4. připojení připojovacím trojúhelníkem – výpočet – přesnost, 5. připojení Foxovým čtyřúhelníkem – výpočet – přesnost, 6. připojovací a usměrňovací měření dvěma jámami – zaměření vsunutého polygonového pořadu, 7. výpočet vsunutého polygonového pořadu, 8. rozbor přesnosti připojovacího a usměrňovacího měření dvěma jámami – výpočet, 9. výpočet prorážkového pořadu – stanovení prorážkových úhlů, 10. vytyčení kruhového oblouku v dole. Otázky : 1. Trigonometrická nivelace v dole a její přesnost. 2. Hloubkové měření ocelovým pásmem a jeho systematické chyby. 3. Přesnost výpočtu systematických chyb hloubkového měření a celková přesnost hloubkového měření. 4. Použití el. optických dálkoměrů při hloubkovém měření – ostatní způsoby hl. měření. 5. magnetická deklinace a její změny. 6. Hornický kompas a způsoby měření kompasových pořadů. 7. Teorie gyrokompasu. Gyroskop volný a jeho vlastnosti v tíhovém poli Země. Gyroskop kyvadlový a jeho využití při určování astronomického směru. Typy gyroteodolitů. 8. Připojovací a usměrňovací měření v dole, účel měření, požadavky na přesnost měření. 9. Připojovací a usměrňovací měření vodorovným nebo úklonným důlním dílem – přesnost připojení. 10. připojovací a usměrňovací měření jednou jámou a dvěma olovnicemi – princip a postup měření. 11. Problematika promítání olovnicí podle Wilského – složité Wilského promítání. 12. problematika promítání olovnicí podle Sandena. 13. Výpočet středů kyvů pro 4 závaží. 14. Stanovení přesnosti promítnuté úsečky. 15. Připojovací trojúhelník a jeho přesnost. 16. Foxův připojovací obrazec a jeho přesnost. 17. Celková přesnost připojovacího a usměrňovacího měření jednou jamou a dvěma olovnicemi. 18. připojovací a usměrňovací měření magnetické a gyroteodolitem. 19. Připojovací a usměrňovací měření dvěma jamami – připojení na povrchu. 20. Připojovací a usměrňovací měření dvěma jamami – připojení vsunutým polygonovým pořadem v dole. 21. Celková přesnost připojovacího a usměrňovacího měření dvěma jamami. 22. Prorážkové pořady – druhy prorážkových pořadů a způsob zaměřování. 23. Přesnost prorážkových pořadů. 24. Vytyčování oblouků v dole. 25. Určování středu starých jam. 26. Měření svislosti jam.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní