544-0023/04 – Dějiny zeměměřictví ( DZ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA0093 RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti klíčových etap vývoje metod a přístrojového vybavení geodézie a kartografie. Získá základní přehled o vzájemných souvislostech mezi geodézií a kartografií a o jejich vazbě na další obory vědecké a technické praxe. Znalost historie studijního oboru přispěje k rychlejšímu a hlubšímu pochopení jeho aktuální metodologické a přístrojové základny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vývoj geodézie a kartografie, a to jak jejich produktů, tak přístrojů, pomůcek ale hlavně pracovních metod v jednotlivých civilizačních centrech a ve vazbách na další vědecké, technické, kulturní aj. aktivity společnosti. Vývoj institucionalizace geodetických a kartografických služeb. Podíl českých techniků na vývoji přístrojů a pomůcek pro geodetické a kartografické práce. Historie geodetických a mapovacích prací na území státu. Staré a historické mapy a atlasy.

Povinná literatura:

HÁNEK, Pavel.: Data z dějin zeměměřictví: 25 tisíc let oboru (Data k dějinám zeměměřictví). 2. vyd., Praha, Klaudian 2012, 160 s. MARŠÍKOVÁ Magdaléna; MARŠÍK Zbyněk.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha, Libri 2007, 182 s. NOVÝ Luboš a kol.: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. ACADEMIA Praha 1974, 668 s. LEWIS Michael Jonathan Taunton: Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge University Press, 2001, 389 s.

Doporučená literatura:

BUMBA Jan: České katastry od 11. do 21 století. Grada Publishing, Praha 2007, 192 s. HONL Ivan; PROCHÁZKA Emanuel: Úvod do dějin zeměměřictví I.-VII. Skriptum ČVUT Praha 1984-1992 SEMOTANOVÁ Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Dotisk 1. vydání, Praha: Libri, 2006, 264 s. BLACK Jeremy: Vision of the world: a history of maps. MITCH 2006, 176 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné zvládnutí 4 kontrolních testů ze skupin probíraných témat.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování individuálně zadané eseje.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pravěk a starověk v geodézii a kartografii. 2. Středověk v kartografie (kartografie církevní, námořní, mimoevropská; kosmografie) a v geodézii. 3. Objevné cesty a cestovatelé, významné geodetické osobnosti a expedice. 4. Renesance a reformace v kartografii. 5. Staré a historické přístroje a pomůcky pro měření základních geodetických veličin a pro kartometrické úlohy. 6. Vývoj metod nivelace, tachymetrie, trigonometrie a fotogrammetrie. 7. Vývoj přístrojového vybavení a metod důlního měřictví. 8. Podrobná mapování evropských zemí, vývoj katastru nemovitostí na území habsburské monarchie. 9. Stará a historická kartografická díla na území Čech, Moravy a Slezska (a Slovenska). 10. Institucionální zabezpečení geodetických a kartografických služeb v minulosti. 11. Významní producenti geodetických přístrojů a pomůcek a významné kartografické domy, jejich historie. 12. Historické metody kartografické tvorby, výroby a tisku map. 13. Rozvoj automatizace a digitálních metod v geodézii a kartografii. 14. Významné mapové sbírky a archivy, muzea a geodetické artefakty v krajině.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1999/2000 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku