544-0024/03 – Geodézie a mapování lomu (GMP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity7
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty zásady a praktické zaměřování lomů a vyhotovování mapových podkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se základy geodézie, tj. s metodami měření úhlů, délek, převýšení, trigonometrickými a polygonovými výpočty v bodovém poli. Metodami mapování lomů stavebních surovin, s mapovou dokumentací vedenou na lomech a metodami výpočtu kubatur vytěžených surovin.

Povinná literatura:

Gavlovský, E. Zaměřování a mapování lomů. Skripta VŠB Ostrava 1990 Hajkr, O., Neset, K. Geometrie nerostných ložisek. SNTL Praha 1978 Gavlovský, E. aj. Geodézie, Sylabus na CD, VŠB-TU Ostrava 2003 Schenk, J. Geodézie ve stavebnictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Schenk, J. Geodézie,ISBN 80-248-0782-3, VŠB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

------------------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

---------------------------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Základní informace o objektu a prostředí měření, tvar a rozměry zemského tělesa, fyzikální vlastností prostředí měření. Základní geodetické metody. Bodové pole České republiky; Základní trigonometrické vztahy při polohovém určování bodů; Způsoby určování polohy bodů; Stabilizace a signalizace bodů BP 2.Měření geodetických určovacích prvků; Měření směrů a úhlů; Jednotky úhlové míry Úhloměrné přístroje - Hranůlky; Teodolity – mechanické a elektronické, Metody měření úhlů; Magnetické úhloměrné přístroje; Setrvačníkové úhloměrné přístroje 3.Měření délek - délkové jednotky; Měření délek měřidly - měřická pásma. Měření délek optickými dálkoměry - Geometrické základy optického měření délek. Dálkoměry bez latě. Dálkoměry s latí. Měření délek fyzikálními dálkoměry , dálkoměry fázové a pulsní 4.Polohové určování bodů; Trigonometrické metody - Protínání vpřed. Protínání zpět. Polygonometrické úlohy - Druhy polygonálních pořadů Kombinované metody - Metoda trojúhelníkových řetězců; Metoda rajónu 5.Výškové určování bodů; Výškopisné základy ČR , Výškové bodové pole Geometrická nivelace - Princip metody; Nivelační přístroje; Pomůcky a doplňky; Výškové měření geometrickou nivelací; Základní nivelační postupy; Zpracování nivelačních měření; Trigonometrické měření výšek; Určení výšky objektu Hydrostatické určení výšek; Barometrické určení převýšení 6. Prostorové určování bodů - Fotogrammetrie, Globální polohový systém 7. Mapovací aplikace geodetických metod Mapování ve velkých měřítkách; Podrobné polohopisné měření - Ortogonální metoda; Polární metoda 8. Podrobné výškopisné měření, Tachymetrie - Přístroje a pomůcky; Organizace měření. Vyhodnocení měření, vrstevnice, výškové profily. 9. Inženýrsko-průmyslové aplikace - Vytyčovací práce; Určování ploch a objemů - Analytické způsoby určování ploch; Mechanické způsoby určování ploch - Polární planimetr; Nitkový planimetr; 10. Výpočet objemů; Metoda vodorovných řezů, metoda svislých rovoběžných řezů, určování objemů metodou čtvercové sítě. 11. Druhy měřické dokumentace na lomech; Základní mapa lomu, Klad listů ZML, Platné souřadnicové a výškové systémy. Cvičení: 1. Výpočet 1. a 2. geodetické úlohy, převody směrů na ostré úhly pro výpočet trig. funkcí. 2. Výpočet protínání vpřed a protínání zpět kalkulačkou – formuláře a plán pozorování 3. Popis teodolitu, jednoduché měření úhlu v chodbě, venku 4. Zaměření úhlů a délek pásmem polygonového pořadu, 5. Zpracování zápisníku naměřených úhlů a délek, výpočet systematických chyb 6. Výpočet zaměřeného polygonového pořadu - formuláře výpočtu, polní náčrt 7. Technická nivelace se zaměřením bodů stranou – vypočtený zápisník 8. Ortogonální metoda podrobného mapování - polní náčrt 9. Tachymetrie spojená s polohopisem - polní náčrt, zápisník 10. Měření ploch planimetrem pro výpočet objemu zemního tělesa 11. Konstrukce a čtení map lomů. Otázky: Podle osnovy přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2009/2010 zimní