544-0026/01 – Pozemkové úpravy a pedologie (PÚaP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy přípravy a provádění pozemkových úprav na území ČR a základy pedologie zaměřené na vznik a vývoj půd, vlastnosti půd a kvalitu půdy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oborů pozemkových úprav a pedologie, postupem při řízení o pozemkových úpravách, postupem při realizaci návrhu pozemkových úprav, historickým vývojem pozemkových úprav v České republice a zejména zeměměřickými činnostmi v procesu pozemkových úprav. Pedologie je věnována vlastnostem půd, typu půdy a dalším faktorům. které mají vliv na kvalitu půdy, což je důležité i z hlediska pozemkových úprav.

Povinná literatura:

Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů Metodický návod k provádění pozemkových úprav, aktualizovaná verze, Státní pozemkový úřad, 2017,133 s., č.j.SPÚ 232335/2017 The development of an integrated planning and decision support system (ipdss) for land consolidation. New York: Springer, 2013. ISBN 9783319023465.

Doporučená literatura:

MUČKOVÁ, J., KAPICA, R., Základy pedologie, 1.vyd.Ostrava, VŠB-TU, 2015, 53 s., ISBN 978-80-248-3818-2 MUČKOVÁ, J., KAPICA, R., Pozemkové úpravy, 1.vyd.Ostrava, VŠB-TU, 2015, 68 s., ISBN 978-80-248-3817-5 DUMBROVSKÝ,M., Pozemkové úpravy,1.vyd.Brno:VUT,2004,263 s. ISBN 80-214-2668-3 Opportunities to mainstream land consolidation in rural development programmes of the European Union. Rome: FAO, 2008. ISBN 9251059748.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup při zpracovávání zadaných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1.Definice, formy a předmět pozemkových úprav (PÚ), formy krajinného plánování, 2.Cíle, výsledek a význam PÚ, 3.Zemědělský půdní fond, pozemkové úřady, 4.Historický vývoj pozemkových úprav, scelování půdy, přídělové řízení po roce 1945, 5.Přípravné práce při PÚ, zahájení řízení a účastníci řízení o PÚ, podklady pro PÚ, podmínky dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací, 6.Úvodní jednání, podrobný průzkum a jeho vyhodnocení, určení obvodu PÚ, zjišťování průběhu hranic, 7.Zeměměřické činnosti při PÚ, 8.Soupis nároků vlastníků, plán společných zařízení, návrh nového uspořádání pozemků, věcná práva v PÚ, 9.Mapa návrhu PÚ, bilance, rozhodnutí o PÚ, náležitosi návrhu PÚ, 10.Provádění PÚ, PÚ v územích s nedokončeným scelovacím řízením, upřesnění a rekonstrukce přídělu, 11.Pedologie-definice, rozdělení, definice půdy, pedosféra, význam půdy, funkce půdy, vliv člověka na půdu, úrodnost, půdní typy a půdní druhy, 12.Půdní vlastnosti, půdní režimy, 13.Vývoj půd, pedogenetické faktory, stratigrafie a morfologie půd, hlavní půdotvorné procesy, hlavní typy degradačních procesů půd, 14.Průzkum a mapování půd, půdní informační systém, systematika a klasifikace půd, základní diagnostické půdní horizonty, 15.Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) Cvičení : 1. zpracování příkladu - dělení pozemku 2. zpracování příkladu - vyrovnání hranic pozemků 3. plán společných zařízení - ukázka, podrobnější seznámení 4. návrhové prvky polních cest 5. seznámení s určováním vymezení území ohroženého erozí 6. bonitovaná půdně ekologická jednotka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní