544-0027/02 – Fotogrammetrie II (Fot2)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikovat znalosti získané z předmětu Fotogrammetrie I na konkrétních semestrálních projektech z oblasti digitální fotogrammetrie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Fotogrammetrie je obor, zabývající se rekonstrukcí tvaru, rozměrů a polohy předmětů, zobrazených na fotografických snímcích.Posluchači se budou věnovat formou semestrálních prací praktické aplikaci digitální Fotogrammetrie na základě znalostí získaných v části Fotogrammetrie I.

Povinná literatura:

Hanzl,V Sukup,K.:Fotogrammetrie I,učební texty,Akademické nakladatelství CERM,VUT Brno 2001,94 str. Kapica,R: Fotogrammetrie, návody do cvičení I,II. VŠB-TU Ostrava 2009. ISBN 978-80-248-2067-5, 58 str. Pavelka,K.:Fotogrammetrie 10,skripta ČVUT,Praha 1998,180 str. Pavelka,K.:Fotogrammetrie 20,skripta ČVUT,Praha ,153 str. Pavelka,K.:Fotogrammetrie 30 (digitální metody),skripta ČVUT,Praha 2001,179 str.

Doporučená literatura:

Pavelka,K., Hodač,J.: Fotogrammetrie 3 : digitální metody a laserové skenování, ČVUT, Praha, 2008, 190 s. Linder, W: Digital Photogrammetry. A Practical Course. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,2006, 214 p. Luhmann,T.: Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications. Springer, 2nd edition, March 8, 2006, ISBN-10: 3540291520, 214 p. Manual of Fotogrammetry, Edited by Chris McGlone, with Edward Mikhail and James Bethel, 5th Edition. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Maryland, USA 2004, 1200 p. Manual of PhotoModeler. Available from Internet: < http://www.photomodeler.com>

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Pokyny pro vypracování semestrálního objektu. Výběr vhodného objektu. 2. Prvky vnitřní a vnější orientace. 3. Souřadnicové systémy v pozemní fotogrammetrii. 4. Kalibrace digitálních kamer. Kalibrační techniky, testovací pole, simultánní kalibrace. 5. Zásady při pořízení kalibračních a měřických snímků. 6. Signalizace a stabilizace vlícovacích bodů. 7. Konvergentní a paralelní snímkování. 8. Tvorba 3D modelu. 9. Tvorba DSM ploch – mračna bodů. 10. Připojení modelu do měřítka a souřadnic. Vizualizace a animace. 11. Kontrola kvality modelu. 12. Vyhodnocení přesnosti fotogrammetrického měření. Cvičení: 1. Výběr vhodného stavebního objektu. Rekognoskace terénu. 2. Stabilizace a signalizace vlícovacích bodů a jejich geodetické měření. 3. Kalibrace digitálních kamer. 4. Pořízení měřických snímků. 5. Vyhotovení fotogrammetrické dokumentace. Tvorba 3D modelu. 6. Připojení modelu do měřítka a souřadnic. 7. Připojení textur. 8. Kontrola kvality modelu. 9. Vizualizace a animace. Export do Google Earth, VRML a videosekvence. 10. Vyhodnocení přesnosti fotogrammetrického měření na prostorovém testovacím poli v měřické pozorovatelně IGDM.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní