544-0031/03 – Mapování lomu (ML)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se s problematikou mapování lomů, s mapovou dokumentací na lomu, postupy měření a příslušnými vyhláškami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje s mapovou dokumentací na lomech a měřickými metodami, které se používají pro všechny práce spojené s mapováním na lomu. Součástí obsahu předmětu je i seznámení s platnými souřadnicovými systémy, používanými mapovými značkami, čtením v mapové dokumentaci na lomu, určováním obsahu ploch a výpočtem objemu zemních těles.

Povinná literatura:

GAVLOVSKÝ, E. Zaměřování a mapování lomů. Skripta VŠB Ostrava 1990 HAJKR, O., NESET, K. Geometrie nerostných ložisek. SNTL Praha 1978 GAVLOVSKÝ, E. aj. Geodézie, Sylabus na CD, VŠB-TU Ostrava 2003 Schenk, J. Geodézie ve stavebnictví, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Schenk, J. Geodézie,ISBN 80-248-0782-3, VŠB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace 1.Bodová pole na lomech, rozdělení, práce v bodových polích 2.Geodetické metody mapování -ortogonální metoda, polární metoda, přístroje a pomůcky, organizace geodetických prací 3. Podrobné výškopisné měření, Tachymetrie - Přístroje a pomůcky; Organizace měření. 4. Vyhodnocení měření, vrstevnice, výškové profily. 5. Fotogrammetrie, 6.Globální navigační satelitní systém 7.Rychlá statická metoda pro práce v bodových polích na lomech 8.GNSS - RTK - měření podrobných bodů pro tvorbu základní mapy lomu 9. Výpočet objemů; Metoda vodorovných řezů, metoda svislých rovoběžných řezů, určování objemů metodou čtvercové sítě. 10.Prostorové modely lomu a výpočet objemu 11. Druhy měřické dokumentace na lomech; Základní mapa lomu, Klad listů ZML, 12.Platné souřadnicové a výškové systémy. Cvičení: 1.Seznámení s mapovou dokumentací na lomech 2.Konstrukce a čtení map lomů. 3.Konstrukce a čtení map lomů 4.Polární a ortogonální metoda zaměřování podrobných bodů lomu 5.Tachymetrie 6.Zpracování měřených hodnot 7.Fotogrammetrie 8.Rychlá statická metoda, měření 9.Vyhodnocení rychlé statické metody 10.Měření RTK-GNSS 11.Určování ploch 12. Výpočet objemu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 67  34
        Zápočet Zápočet 33  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku