544-0037/01 – Geoprostorový BIM (GeoBIM)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
SAF0042 Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět bude zaměřen na problematiku procesů v rámci výstavby stavebních objektů, kdy úloha geodeta je vázána na pořízení vstupních geodetických dat, na vytyčování stavebních částí, na kontrolní činnosti a v neposlední řadě na vytvoření stavu skutečného provedení, tj. vyhotovení skutečné dokumentace stavby včetně vazby na zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Význam nové metody BIM je ve spolupráci inženýrů a techniků na stavbách v mnoha profesních oborech, kde velmi důležitou roli hrají geodeti, kteří se podílejí na procesu výstavby od jeho vzniku až k úplnému dokončení. Jejich význam je především v jejich vysoké kvalifikaci a schopnosti geodeticky zaměřovat skutečnou fázi výstavby a pořizovat aktuální data pro společné vedení modelu BIM, při provádění a provozování inženýrských staveb v jednom komplexním digitálním systému stavby. Data pro řízení stavby v digitální formě 3D, slouží jednak při výstavbě, ale zůstanou v provozu během celého cyklu životnosti stavby a tady se otevírají velké nové možnosti uplatnění pro odborníky z oblasti zeměměřictví, inženýrské geodézie, kartografie, topografie a geografie. Podmínkou uplatnění je především znalost nových technologií, softwarového vybavení a přiměřené technické vybavení. Důležité je využití 3D modelu staveb za účasti zeměměřičů pro udržitelnost geografických dat vytvořených při stavební činnosti pro účely administrativního vedení budovy po celou dobu existence staveb.

Povinná literatura:

HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. KAŠPAR, Milan. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové: Vega, 2003, 111 s. ISBN 80-900-8603-9. MICHALČÁK, O., O. VOSIKA, M. VESELÝ a Z. NOVÁK. Inžinierska geodézia II. Bratislava: Alfa, 1990, 363 s. ISBN 80-050-0678-0. KADEN, Robert a et al. Leitfaden Geodäsie und BIM. Version 1.2, 01. DVW-Merkblatt, 2018. ISBN 978-3-00-057794-9 (Onlineversion). SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9.

Doporučená literatura:

PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 10. Praha: ČVUT, 1998, 178 s. ISBN 80-010-1863-6 ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Josef WEIGEL a Jan FIXEL. Základy GPS a jeho praktické aplikace. Brno: CERM, 1995, 123 s. ISBN 80-214-0620-8. MÁDR, V., P. ČERNOTA, J. POSPÍŠIL a H. STAŇKOVÁ. Laserové záření v důlním měřictví a geodézii: Vysokoškolské skripta. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013. Ediční středisko VŠB - TU Ostrava: 98 s.: 98 s. ISBN 978-80-248-3137-4. LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry: a practical course. 2nd ed. New York: Springer, c2006, xiii, 214 p. ISBN 35-402-9152-0. MATĚJKA, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný test ověřující dosažené znalosti. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Minimálně 70% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb 2. Legislativa a normativy v průběhu výstavby 3. Geodetické referenční systémy ČR 4. Státní mapové dílo ČR 5. Geodézie při přípravě a projektování staveb 6. Vytyčovací výkresy 7. Geodézie v průběhu výstavby 8. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 9. Technologie sběru dat pro BIM 10. Poskytování údajů z KN 11. Katastrální mapa 12. Geometrický plán a Záznam podrobného měření změn 13. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do KN 14. Měření památkových objektů a rekonstrukcí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní