544-0039/03 – Vlivy poddolování (VP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUR50 Ing. Radomíra Murysová
NOV16 prof. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student má být schopen samostatně pracovat v oboru vlivů poddolování a to zejména při řešení úloh souvisejících se stanovením parametrů poklesové kotliny a teoretickým výpočtem pohybů povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úkolem vlivů dobývání je objasnění mechanismu porušování nadložních hornin v důsledku hlubinného dobývání a projevů hornické činnosti na krajinu. Jedním z hlavních úkolů vlivů dobývání je teoretický výpočet pohybů a deformací v závislosti na plánovaném rozsahu dobývání.

Povinná literatura:

Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Schenk, J. Knotheho rozdělení plné účinné plochy, http://igdm.vsb.cz ČSN 730039 – Stavby na poddolovaném území Zákon č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství, §15-19, §25-27, §33 Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. §2-9 Kratzsch Helmut. Mining Subsidence Engineering. Springer Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-642-81925-4, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-81923-0. Akash Behera, Kishan Singh Rawat,A brief review paper on mining subsidence and its geo-environmental impact, Materials Today: Proceedings, 2023, ISSN 2214-7853, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.04.183.

Doporučená literatura:

Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1) Důlní škody ([1], s.11-12), jejich vznik a příčiny, vlivy poddolování, ([1], s.30-42). 2) Teorie pohybů způsobených vlivem hornických prací v masívu a na povrchu ([1],s.20-24). Pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, jeho šíření, mezný úhel vlivu. Hranice vlivu dobývání ([1],s.25-30). 3) Teoretický tvar poklesové kotliny a parametry pohybu a deformací v ní - pokles, posun, naklonění, zakřivení a vodorovné přetvoření ([1],s. 56-69) 4) Prognóza účinků poddolování na povrch a stavební objekty, teorie plně účinné plochy ([1], s. 74-76) 5) Teorie rozdělení účinné plochy pro ploše uložené sloje (Bals([1],s. 76- 80), Knothe([3],). 6) Vliv času na průběh pohybu, časový faktor([1], s.44-47). 7) Zajištění stability povrchových objektů [4]. 8) Ochranné pilíře povrchových objektů Konstrukce ochranných pilířů při plochém uložení ložiska ([1], s.223-226). 9) Konstrukce ochranných pilířů při šikmém uložení ložiska. ([1], s.226- 236). 10) Zásady legislativní ochrany povrchu [5], [6] Cvičení: 1) Výpočet vlivů poddolování na stavbu 2) Konstrukce ochranného pilíře

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.