544-0039/06 – Vlivy poddolování (VP)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student má být schopen samostatně pracovat v oboru vlivů poddolování a to zejména při řešení úloh souvisejících se stanovením parametrů poklesové kotliny a teoretickým výpočtem pohybů povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úkolem vlivů dobývání je objasnění mechanismu porušování nadložních hornin v důsledku hlubinného dobývání a projevů hornické činnosti na krajinu. Jedním z hlavních úkolů vlivů dobývání je teoretický výpočet pohybů a deformací v závislosti na plánovaném rozsahu dobývání.

Povinná literatura:

Literatura: Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Schenk, J. Knotheho rozdělení plné účinné plochy, http://igdm.vsb.cz ČSN 730039 – Stavby na poddolovaném území Zákon č. 44/1988 Sb.,o ochraně a využití nerostného bohatství, §15-19, §25-27, §33 Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. §2-9

Doporučená literatura:

Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí prokázat znalosti obecné problematiky vlivů poddolování na území ovlivněných hornickou činností.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Všeobecné zákonitosti, důlně – geologické a geomechanické podmínky dobývání, mechanismus porušování nadložních hornin a vliv předchozího dobývání 2. Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině, způsob stabilizace a určení vzdálenosti bodů pozorovací stanice 3. Rozsah vlivu dobývání, mezný úhel, plná účinná plocha, velikost a směr pohybu povrchových bodů 4. Metody předběžného výpočtu poklesů povrchu, volba účinkové a časové funkce 5. Počítačové metody teoretického výpočtu poklesů povrchu a deformací 6. Metody určování svislých pohybů, vliv poklesu výchozího výškového bodu, určení intervalu opakovaných měření 7. Metody určování vodorovných pohybů 8. Zpracování naměřených výsledků, obsah technické zprávy, určení hranice ovlivněného území z naměřených hodnot poklesů 9. Metody určování naklonění, nepřímé určování naklonění z naměřených poklesů, přímé určování naklonění 10. Určení křivosti na svahu poklesové kotliny, analytické určování poloměru křivosti, přibližné metody 11. Určování poměrných vodorovných přetvoření, přímé a nepřímé metody 12. Ochranné pilíře, pilířový úhel, konstrukce ochranných pilířů Cvičení 1. Zpracování projektu povrchové pozorovací stanice pro periodické měření výšek v závislosti na důlně – technických parametrech dobývání 2. Vytvoření modelu poklesové kotliny z naměřených hodnot poklesů povrchu a určení hranic ovlivněného území 3. Výpočet mezných úhlů vlivu, poloměrů účinnosti a vykreslení účinné plochy dobývání 4. Účinkový součinitel, praktické procvičení určení účinkového součinitele graficko – početní cestou 5. Časový součinitel, volba časové funkce, dynamický a statický výpočet poklesů 6. Výpočet poklesů a deformací v programu SubSch 7. Vytvoření teoretického modelu poklesové kotliny 8. Zpracování projektu periodického měření výšek bodů povrchové pozorovací stanice vzhledem k plánovanému časoprostorovému průběhu dobývání 9. Konstrukce ochranného jámového pilíře

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: --------------------------------------------------------------

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní