544-0041/01 – Field Training I (VT1)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Schenk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is practical to practise knowledge gained in the cours Principles of Geodesy

Teaching methods

Project work
Terrain work

Summary

Basic geodetical working in positional grid of points.

Compulsory literature:

KUBEČKA, E.: Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB Ostrava,1992 MIKULENKA, V.: Základní souřadnicové výpočty, VŠB-TU Ostrava, 2002

Recommended literature:

GAVLOVSKÝ, E. aj. Geodézie, CD ROM IGDM VŠB-TU Ostrava, 2003

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní geodetické práce v polohovém bodovém poli Měřické práce probíhají na lokalitě „Krásné Pole“. 1. Trigonometrická úloha „Protínání zpět“ 2. Trigonometrická úloha „Protínání vpřed“ 3. Trigonometrická úloha „Hansenova úloha“ 4. Paralaktické měření délek 5. Trojúhelníkový řetězec Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot probíhá na VŠB-TU v Ostravě. Výsledky výuky v terénu I : 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet polohy bodů řešením jednotlivých úloh Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner