544-0041/03 – Field Training I (VT1)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+15
Part-time Credit 0+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Teaching methods

Project work
Terrain work

Summary

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Compulsory literature:

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Recommended literature:

Předmět není nabízen v anglickém jazyce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní geodetické práce v polohovém bodovém poli Měřické práce probíhají na lokalitě „Krásné Pole“. 1. Trigonometrická úloha „Protínání zpět“ 2. Trigonometrická úloha „Protínání vpřed“ 3. Trigonometrická úloha „Hansenova úloha“ 4. Paralaktické měření délek 5. Trojúhelníkový řetězec 6. Zaměření polygonu trojpodstavcovou soupravou s paralaktickým měřením délek 7. Zaměření polygonu trojpodstavcovou soupravou s dvojobrazovým měřením délek 8. Zaměření polygonu trojpodstavcovou soupravou s přesným měřením délek pásmem 9. Zaměření polygonu trojpodstavcovou soupravou s měřením délek Distem, (TCR307) Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot probíhá na VŠB-TU v Ostravě. Výsledky výuky v terénu I : 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet polohy bodů řešením jednotlivých úloh Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.