544-0042/01 – Výuka v terénu II ( VT2)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prakticky procvičit znalosti získané v předmětech Geodézie I,II.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Výuka v terénu II má za úkol prakticky procvičit znalosti získané v předmětu Geodézie II, Geodézie I a Základy geodézie.

Povinná literatura:

ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky, Vydavatelství norem Praha, 1989 ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy, český normalizační institut,2014  HUML, M., MICHAL,J., MIKŠOVSKÝ, M. , VEVERKA,B. Mapování a kartografie, vydavatelství ČVUT, Praha, 2001 KAVANAGH, Barry F. and Tom B. MASTIN. Surveying: principles and applications. 9th ed., international ed. Boston: Pearson, c2014. Always learning. ISBN 978-0-13-287470-0

Doporučená literatura:

HUML, M., MICHAL, J. : Mapování 10, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000 NEVOÁD,Z.,VITÁSEK,J. : Geodézie III, VUTIUM ,Brno, 2000 SCHENK, Jan. Geodézie. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0782-3 WHYTE, Walter S. a R. E. PAUL. Basic surveying. 4th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 1997. ISBN 0-7506-1771-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozsah výuky : 3týdny - 2 týdny- měřické práce v terénu 1 týden- vyhodnocení měřených hodnot, výpočty, tvorba mapy, zpracování technické zprávy Název výuky v terénu II - Práce v podrobném výškovém poli, výškopisná (vrstevnicová) mapa Měřické práce probíhají na lokalitě „Svinec“ v katastrálním území Nový Jičín. 1. Vybudování podrobného bodového pole : · Vybudování podrobného polohového bodového pole, připojení bodů podrobného bodového polohového pole na JTSK – zaměření oboustranně orientovaného polygonového pořadu · Vybudování podrobného výškového bodového pole, připojení bodů porobného výškového pole na ČSNJS – zaměření nivelačního pořadu 2. Podrobné výškové zaměření terénu – tachymetrie 3. Vytyčení a zaměření kontrolních profilů pro kontrolu měření výškopisu– v mapovaném terénu na vhodných místech ve směru spádu terénu zaměření profilů nivelací Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot probíhá na VŠB-TU v Ostravě. Výsledky výuky v terénu II : 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet a vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu 3. výpočet a vyrovnání nivelačního pořadu 4. výškopisný měřický náčrt 5. výškopisná (vrstevnicová) mapa 6. kontrolní profily a porovnání s profily vytvořenými z vrstevnicové mapy 7. technická zpráva Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu. Prerekvizity : geodézie I, II, III Literatura : 1. Huml, M., Michal,J. : Mapování 10, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000 2. Huml, M., Michal,J., Mikšovský, M. , Veverka,B. : Mapování a kartografie, vydavatelství ČVUT, Praha, 2001 3. Kubečka,E. :Geodézie a důlní měřictví, VŠB,Ostrava,1992 4. Nevosád,Z.,Vitásek,J. : Geodézie III, VUTIUM ,Brno, 2000

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.