544-0042/02 – Field Training II ( VT2)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is practical to practise knowledge gained in the courses Geodesy I, II.

Teaching methods

Terrain work

Summary

The task of Training Terrain is to practise teoreticaly acquired knowledge in Geodesy I, II.

Compulsory literature:

-----------------------------

Recommended literature:

-----------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rozsah výuky : 3týdny - 2 týdny- měřické práce v terénu 1 týden- vyhodnocení měřených hodnot, výpočty, tvorba mapy, zpracování technické zprávy Název výuky v terénu II - Práce v podrobném výškovém poli, výškopisná (vrstevnicová) mapa Měřické práce probíhají na lokalitě „Svinec“ v katastrálním území Nový Jičín. 1. Vybudování podrobného bodového pole : · Vybudování podrobného polohového bodového pole, připojení bodů podrobného bodového polohového pole na JTSK – zaměření oboustranně orientovaného polygonového pořadu · Vybudování podrobného výškového bodového pole, připojení bodů porobného výškového pole na ČSNJS – zaměření nivelačního pořadu 2. Podrobné výškové zaměření terénu – tachymetrie 3. Vytyčení a zaměření kontrolních profilů pro kontrolu měření výškopisu– v mapovaném terénu na vhodných místech ve směru spádu terénu zaměření profilů nivelací Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot probíhá na VŠB-TU v Ostravě. Výsledky výuky v terénu II : 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet a vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu 3. výpočet a vyrovnání nivelačního pořadu 4. výškopisný měřický náčrt 5. výškopisná (vrstevnicová) mapa 6. kontrolní profily a porovnání s profily vytvořenými z vrstevnicové mapy 7. technická zpráva Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu. Prerekvizity : geodézie I, II, III Literatura : 1. Huml, M., Michal,J. : Mapování 10, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000 2. Huml, M., Michal,J., Mikšovský, M. , Veverka,B. : Mapování a kartografie, vydavatelství ČVUT, Praha, 2001 3. Kubečka,E. :Geodézie a důlní měřictví, VŠB,Ostrava,1992 4. Nevosád,Z.,Vitásek,J. : Geodézie III, VUTIUM ,Brno, 2000

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.