544-0043/01 – Výuka v terénu III (TT3)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity2
Garant předmětuIng. Petr Jadviščok, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5
kombinovaná Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je především získaní praktických dovedností v návaznosti na předmět Katastr nemovitostí. Cílem předmětu je procvičení teoretických znalostí z předmětu mapování a katastr nemovitostí.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět Výuka v terénu III je zaměřen na praktická cvičení, související se zeměměřickými činnostmi pro účely katastru nemovitostí. Jedná se zejména o měřické práce při řešení geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Výuka v terénu III navazuje na předmět Katastr nemovitostí v rámci kterého studenti následně zpracovávají měřená data a tím získají komplexní představu o řešení těchto velmi častých úkolů v geodetické praxi.

Povinná literatura:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 256/2013 Sb.: Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 9. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 357/2013 Sb.: Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 31/1995 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015, částka 6. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31 Leica GPS System 1200. Gefos [online]. Heerbrugg: Leica Geosystems [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://www.gefos-leica.cz/ftp/GPS/Navody/EN_Originaly/GPS1200_v7.0/GPS1200_SysField_en.pdf

Doporučená literatura:

MUČKOVÁ, Jitka, Petr JADVIŠČOK a Alexander KIRÁLY. Katastr nemovitostí I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3889-2. ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. NEVOSÁD, E.; VITÁSEK, J.; BUREŠ, J.: GEODÉZIE IV. I. vydání. Brno: Nakladatelství CERM. 2002. 157 s. ISBN 80-2142-301-3. Trimble C5 - manual total station. Trimble Geospatial [online]. Trimble, 2019 [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-867325/TrimbleC5_UG_2A.PDF

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Název výuky v terénu III - Zaměření polohopisu pro účely katastrální mapy 1. Vybudování podrobného polohového bodového pole, kontrola geodetických základů,připojení bodů podrobného bodového polohového pole na JTSK – zaměření oboustranně orientovaného polygonového pořadu. 2. Podrobné polohové zaměření terénu – polární metoda,konstrukční oměrné, kontrolní oměrné míry. 3.Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot . Výsledky výuky v terénu II: 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet a vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu 3. měřický náčrt 4. výsek katastrální mapy 5. vyhodnocení přesnosti katastrálního mapování 6. technická zpráva Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku