544-0043/02 – Výuka v terénu III (TT3)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity0
Garant předmětuIng. Petr Jadviščok, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je především získaní praktických dovedností v návaznosti na předmět Katastr nemovitostí. Cílem předmětu je procvičení teoretických znalostí z předmětu mapování a katastr nemovitostí.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět Výuka v terénu III je zaměřen na praktická cvičení, související se zeměměřickými činnostmi pro účely katastru nemovitostí. Jedná se zejména o měřické práce při řešení geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Výuka v terénu III navazuje na předmět Katastr nemovitostí v rámci kterého studenti následně zpracovávají měřená data a tím získají komplexní představu o řešení těchto velmi častých úkolů v geodetické praxi.

Povinná literatura:

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 256/2013 Sb.: Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 9. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 357/2013 Sb.: Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 141. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357 ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 31/1995 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015, částka 6. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31 Leica GPS System 1200. Gefos [online]. Heerbrugg: Leica Geosystems [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://www.gefos-leica.cz/ftp/GPS/Navody/EN_Originaly/GPS1200_v7.0/GPS1200_SysField_en.pdf

Doporučená literatura:

MUČKOVÁ, Jitka, Petr JADVIŠČOK a Alexander KIRÁLY. Katastr nemovitostí I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3889-2. ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. NEVOSÁD, E.; VITÁSEK, J.; BUREŠ, J.: GEODÉZIE IV. I. vydání. Brno: Nakladatelství CERM. 2002. 157 s. ISBN 80-2142-301-3. Trimble C5 - manual total station. Trimble Geospatial [online]. Trimble, 2019 [cit. 2020-03-11]. Dostupné z: http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-867325/TrimbleC5_UG_2A.PDF

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Název výuky v terénu III - Zaměření polohopisu pro účely katastrální mapy 1. Vybudování podrobného polohového bodového pole, kontrola geodetických základů,připojení bodů podrobného bodového polohového pole na JTSK – zaměření oboustranně orientovaného polygonového pořadu. 2. Podrobné polohové zaměření terénu – polární metoda,konstrukční oměrné, kontrolní oměrné míry. 3.Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot . Výsledky výuky v terénu II: 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. výpočet a vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu 3. měřický náčrt 4. výsek katastrální mapy 5. vyhodnocení přesnosti katastrálního mapování 6. technická zpráva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku