544-0044/01 – Field Training IV (VvT4)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantorIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is practically practice the knowledge gained in the subject of Engineering Geodesy.

Teaching methods

Project work
Terrain work

Summary

The task of Training Terrain IV is to practise teoreticaly acquired knowledge in Geodesy to Ingennering.

Compulsory literature:

-----------------------------

Recommended literature:

-----------------------------

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rozsah výuky : 3týdny - 2 týdny- měřické práce v terénu Vytyčení rámu vytyčovací sitě, zaměření objektu C v areálu VŠB-TUO, vytyčení stavby a její zjištění lavičkami, Vytyčení trasy cesty se zaměřením podélného a příčného profilu. 1 týden- vyhodnocení měřených hodnot,výpočty, tvorba mapy, zpracování technické zprávy Název výuky v terénu IV - Zaměřování a mapování lomů, základní mapa lomu Měřické práce probíhají na lokalitě „Jakubčovice“ v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou. 1. Vybudování podrobného bodového pole : · Ověření polohy bodů základního důlního polohového bodového pole využitím metody GPS · Vybudování podrobného důlního polohového bodového pole, připojení bodů podrobného bodového polohového pole na body základního důlního polohového bodového pole – zaměření oboustranně orientovaného polygonového pořadu · Připojení bodů základního důlního výškového pole na ČSNJS – přesná nivelace · Vybudování podrobného výškového bodového pole, připojení bodů důlního podrobného výškového pole na body základního důlního výškového pole – zaměření nivelačního pořadu technické přesnosti 2. Podrobné výškové zaměření terénu – tachymetrie Vyhodnocení a zpracování měřených hodnot probíhá na VŠB-TU v Ostravě. Výsledky výuky v terénu II : 1. vyhodnocené zápisníky měřených hodnot 2. vyhodnocení metody GPS 3. výpočet a vyrovnání oboustranně orientovaného polygonového pořadu 4. výpočet výšek bodů základního důlního výškového bodového pole a přesnost přesné nivelace 5. výpočet výšek bodů podrobného důlního výškového bodového pole a přesnost technické nivelace 6. měřický náčrt 7. základní mapa lomu 8. technická zpráva Výsledky výuky v terénu jsou odevzdávány za pracovní skupinu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner