544-0044/05 – Výuka v terénu IV (VvT4)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+80
kombinovaná Zápočet 0+80

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prakticky procvičit znalosti získané v předmětu Inženýrská geodézie

Vyučovací metody

Projekt
Terénní práce

Anotace

Výuka v terénu IV slouží k praktickému procvičení zeměměřických a důlně měřických znalostí studentů profilových předmětů navazujícího magisterského studia.

Povinná literatura:

Michalčák,O. VOSIKA,O. VESELÝ,M. NOVÁK,Z. Inženýrská geodézie II. ISBN 80-05-00678-0, ALFA, Bratislava 1990 NOVÁK, Z. a PROCHÁZKA J. Inženýrská geodézie 10. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02407-5 ČSN 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě, Český normalizační institut, Praha, 1996. SCHOFIELD, Wilfred and Mark BREACH. Engineering surveying. 6th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007, vi, 622 p. ISBN 978-0-7506-6949-8

Doporučená literatura:

ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, Český normalizační institut, Praha, 1995. ČSN ISO 4463 Měřicí metody ve výstavbě, Český normalizační institut, Praha, 1999. ČSN 730420 Přesnost vytyčování staveb, Český normalizační institut, Praha, 2002. GHILANI, C. D.: Adjustment computations: spatial data analysis. 5th ed. Hoboken: Wiley. 2010. 647 p. ISBN 978-0-470-46491-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola plnění úkolů pod dohledem osoby odborně způsobilé pro výkon zeměměřických činností.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrola plnění úkolů pod dohledem osoby odborně způsobilé pro výkon zeměměřických činností.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozsah výuky: 2 týdny Zeměměřické a důlně měřické činnosti od sběru a zpracování dat, metody vytyčování na povrchu i podzemí, vyhotovení vytyčovacích výkresů a důlně měřické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Měřické práce probíhají u zeměměřických subjektů pod dohledem osob odborně způsobilých vykonávat zeměměřické činnosti a úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro získání zápočtu je nutné, aby se studenti aktivně účastnili terénních měření v celém svém rozsahu a plnili zadané úkoly.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu je nutné, aby se studenti aktivně účastnili terénních měření v celém svém rozsahu a plnili zadané úkoly. Práce v terénu a zadání budou přizpůsobeny dle konkrétních potřeb studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní