544-0046/02 – Laserová technika (LT)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace laserů v geodézii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů, s principy jejich konstrukce a s možnostmi jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví.

Povinná literatura:

1. KAŠPAR, M., POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha 1988 2. ENGST, P., HORÁK, M.: Aplikace laserů. SNTL Praha, 1989 3. VRBOVÁ, M., JELÍNKOVÁ, H., GAVRILOV, P.: Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 4. VRBOVÁ, M. et al: Lasery a moderní optika. (Oborová encyklopedie) PROMETHEUS, Praha 1994 5. ŠTRONER, M., POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-04141-3

Doporučená literatura:

-------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod, historie laseru, principiální schéma laseru. 2. Superpozice elektromagnetických vln, optický rezonátor. 3. Látka jako soubor kvantových soustav, termodynamická rovnováha, Boltzmannovo rozdělení. 4. Interakce optického záření s látkou, spontánní a stimulovaná emise, Einsteinovy součinitelé. 5. Laser, aktivní prostředí v rezonátoru, výstupní výkon, spektrální složení. 6. Klasifikace laserů, pevnolátkové lasery - části. 7. Pevnolátkové lasery – jednotlivé typy. 8. Kapalinové lasery. 9. Plynové lasery – atomární, iontové. 10. Plynové lasery – molekulární. 11. CO2 laser a plazmatické lasery. 12. Polovodičové lasery. 13. Aplikace laserů v geodézii a důlním měřictví. 14. Bezpečnost práce s lasery. Cvičení: 1. Světlo jako elektromagnetické záření. 2. detekce optického záření. 3. využití laserů v inženýrské geodézii. 4. využití laserů v důlním měřictví. 5. kalibrace ručních laserových dálkoměrů /např. Disto). 6. laserový interferometr LM – 10 Renishaw popis 7. komparace invarových nivelačních latí laserovým interferometrem LM-10.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.