544-0046/03 – Laserová technika (LT)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace laserů v geodézii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů, s principy jejich konstrukce a s možnostmi jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví.

Povinná literatura:

1. KAŠPAR, M., POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha 1988 2. ENGST, P., HORÁK, M.: Aplikace laserů. SNTL Praha, 1989 3. VRBOVÁ, M., JELÍNKOVÁ, H., GAVRILOV, P.: Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 4. VRBOVÁ, M. et al: Lasery a moderní optika. (Oborová encyklopedie) PROMETHEUS, Praha 1994 5. ŠTRONER, M., POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-04141-3

Doporučená literatura:

-------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod, historie laseru, principiální schéma laseru. 2. Superpozice elektromagnetických vln, optický rezonátor. 3. Látka jako soubor kvantových soustav, termodynamická rovnováha, Boltzmannovo rozdělení. 4. Interakce optického záření s látkou, spontánní a stimulovaná emise, Einsteinovy součinitelé. 5. Laser, aktivní prostředí v rezonátoru, výstupní výkon, spektrální složení. 6. Klasifikace laserů, pevnolátkové lasery - části. 7. Pevnolátkové lasery – jednotlivé typy. 8. Kapalinové lasery. 9. Plynové lasery – atomární, iontové. 10. Plynové lasery – molekulární. 11. CO2 laser a plazmatické lasery. 12. Polovodičové lasery. 13. Aplikace laserů v geodézii a důlním měřictví. 14. Bezpečnost práce s lasery. Cvičení: 1. Světlo jako elektromagnetické záření. 2. detekce optického záření. 3. využití laserů v inženýrské geodézii. 4. využití laserů v důlním měřictví. 5. kalibrace ručních laserových dálkoměrů /např. Disto). 6. laserový interferometr LM – 10 Renishaw popis 7. komparace invarových nivelačních latí laserovým interferometrem LM-10.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku