544-0046/04 – Laserová technika (LT)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace laserů v geodézii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů, s principy jejich konstrukce a s možnostmi jejich využití v inženýrské geodézii a důlním měřictví.

Povinná literatura:

1. KAŠPAR, M., POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS), Praha 1988 2. ENGST, P., HORÁK, M.: Aplikace laserů. SNTL Praha, 1989 3. VRBOVÁ, M., JELÍNKOVÁ, H., GAVRILOV, P.: Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994 4. VRBOVÁ, M. et al: Lasery a moderní optika. (Oborová encyklopedie) PROMETHEUS, Praha 1994 5. ŠTRONER, M., POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-04141-3

Doporučená literatura:

-------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod, historie laseru, principiální schéma laseru. 2. Superpozice elektromagnetických vln, optický rezonátor. 3. Látka jako soubor kvantových soustav, termodynamická rovnováha, Boltzmannovo rozdělení. 4. Interakce optického záření s látkou, spontánní a stimulovaná emise, Einsteinovy součinitelé. 5. Laser, aktivní prostředí v rezonátoru, výstupní výkon, spektrální složení. 6. Klasifikace laserů, pevnolátkové lasery - části. 7. Pevnolátkové lasery – jednotlivé typy. 8. Kapalinové lasery. 9. Plynové lasery – atomární, iontové. 10. Plynové lasery – molekulární. 11. CO2 laser a plazmatické lasery. 12. Polovodičové lasery. 13. Aplikace laserů v geodézii a důlním měřictví. 14. Bezpečnost práce s lasery. Cvičení: 1. Světlo jako elektromagnetické záření. 2. Detekce optického záření. 3. Využití laserů v inženýrské geodézii. 4. Využití laserů v důlním měřictví. 5. Kalibrace ručních laserových dálkoměrů /např. Disto). 6. Laserový interferometr LM – 10 Renishaw popis 7. Komparace invarových nivelačních latí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku