544-0048/02 – Uživatelské programy v geodézii III (UP3)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cvičení jsou vedeny formou osvojení cílených dovedností, jako podpora k řešení a vypracování konkrétních semestrálních projektů . Na cvičeních studenti pracují se software se zaměřením na aplikace v oblastí geodézie .

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. MacroGEO - poskytuje prostředky pro přípravu a údržbu dat informačního systému o území, tvorbu map velkých měřítek, technických digitálních map apod. Systém udržuje databáze pevných i podrobných bodů pro další činnost. Při zpracování měření z digitálního zápisníku měřícího přístroje nebo z textového souboru a následném zanesení měření do systému MacroGEO lze využívat kódování. Systém obsahuje funkce pro orientaci v kladu mapových listů různých souřadnicových systémů (JSTK, S-42, Gusterberg, Sv. Štěpán, Základní mapa SM). 2. DULMAP poskytuje prostředky pro modelování lomu s možností vytvářet důlní mapy dle příslušné technické legislativy. 3. Systém DMT 2.00 je programová nadstavba systému MicroStation 95, MicroStation SE, MicroStation J nebo MicroStation GeoOutlook. Poskytuje základní prostředky pro digitální modelování terénu. Systém DMT může být použit přímo nebo jako rozšiřující modul systému MacroGEO nebo DULMAP.

Povinná literatura:

MacroGEO – Geodetická nadstavba pro tvorbu informačního systému o území v prostředí MicroStation. HSI, 2002 DULMAP – komplexní zpracování důlní mapy, HSI, 2002 DMT – uživatelská a referenční příručka, 2002

Doporučená literatura:

DULMAP - nástroj pro tvorbu důlní mapy, manuál, HSI, 2002 DULMAP – komplexní zpracování důlní mapy, HSI, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení : MacroGEO 1. Logika zpracování, volba lokality. 2. Funkce pro práci se soubory a se seznamem souřadnic,zakládání datových souborů, změna parametru načtených souborů. 3. Definice kategorií a skupin.. 4. Vlastní kresba, volba skupin,využití knihoven bodových značek. 5. Klady mapových listů. 6. Funkce pro generování výstupu z výkresu lokality (účelová mapa, výřez), tisk. 7. Konstrukční úlohy. 8. Zpracování měření z digitálního zápisníku měřícího přístroje. DULMAP 9. Logika zpracování ,stručný přehled rozšiřujících funkcí pro tvorbu digitální mapy. DMT 10. Příprava vstupních dat 11. Generace trojúhelníkové sítě. 12. Výpočet vrstevnic,kresba vrstevnicové mapy. 13. Práce s rastry - podkreslení a doplnění kresby tvořené digitálním modelem. 14. Zpracování profilů a řezů terénem 15. Tisk výsledných výkresů a přenos dat do informačního systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku