544-0049/02 – Důlní mapování (DMap)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou tvorby, doplňování a uchovávání důlních map. Absolvováním předmětu získají studenti schopnost číst v důlních mapách a též tyto mapy vytvářet.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou tvorby, doplňování a uchovávání důlních map. Studenti jsou seznámeni s Vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. Obsahem předmětu jsou geodetické a kartografické základy důlních map, důlní bodová pole, měřické činnosti při tvorbě důlních map. Po absolvování předmětu by se studenti měli umět orientovat v důlních mapách a také je vytvářet.

Povinná literatura:

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. Vzory důlních map pro povrchové nerudné doly. Ústav pro výzkum rud, Praha 1993.

Doporučená literatura:

-------------------------------------------------------

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní důlní mapa. Její význam z hlediska technického a právního.Vyhláška ČBÚ č.435/1992 Sb. 2. Geodetické a kartografické základy důlních map. Hornický obsah ZDM. 3. Důlní polohová a výšková bodová pole. 4. Odpovědnost za vedení důlní mapové dokumentace. Hlavní důlní měřič. Důlní měřič. 5. Jazyk důlních map. Mapová generalizace a smluvené značky. 6. Klasifikace důlních map a požadavky na jejich vyhodnocení. 7. Listoklad důlních map. 8. Zásady vyhotovování ZDM na hlubinném dole. Měřítko důlních map. 9. Zásady vyhotovování ZDM na povrchovém dole. 10. Výpočetní práce při vyhotovování ZDM. 11. Mapové značky, řezy, profily. 12. Dobývací prostor. Výpočet ploch a objemů. cvičení: 1. Souřadnicové soustavy používané v důlním měřictví. Transformace souřadnic. 2. Ukázky vzorů důlních map. 3. Vyhotovení podnikového kladu listů ZDM a jejich značení. 4. Dobývací prostor. Jeho význam. Výpočet plochy dobývacího prostoru. 5. Vyhotovení výseku ZDM podle naměřených údajů. 6. Vyhotovení profilů a řezů. 7. Hornický obsah ZDM. Klasifikace důlních map. 8. Klasické a moderní způsoby vyhotovování důlních map. 9. Mapování rudných bloků – jejich geometrie a zrudnění. 10. Konstrukce axonometrické mapy. 11. Měřické práce nutné při vyhotovení ZDM.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Úloha Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku