544-0050/01 – Field Exercise in Geodesy and Cartography (TCGK)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is practical knowledge and practice in detail, of the measuring technique.

Teaching methods

Summary

Subject „Terrain exercise in geodesy and cartography“ serve practical excersise of theoretical basics, which are explained in subject 544006 Geodesy and cartography. On terrain exercise of geodesy and cartography are measured complet tasks, which content measurements used in survey practice. 1. Measurement of length and cross profile 2. Measurement of detailed points of planimetry with polar and orthogonal method, and subsequent plan creation 3. Tacheometrical terrain measurement and altimetry addition to planimetric measurement. 4. Back intersection task.

Compulsory literature:

Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, učební texty VŠB Ostrava 1990 GAVLOVSKÝ, E. aj. Geodézie, CD ROM IGDM VŠB-TU Ostrava, 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Na terénním cvičení z geodézie a kartografie jsou měřeny komplexní úlohy, které zahrnují dílčí měření používané v geodetické praxi. osnova předmětu : 1.Zaměření podélného a příčného profilu 2.Zaměření podrobných bodů polohopisem a to metodou polární a ortogonální a následné vytvoření plánu 3.Tachymetrické zaměření terénu a doplnění polohopisného měření o výškopis 4.Úloha protínání zpět

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (20) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.