544-0055/02 – Inženýrská geodézie (IG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s částí geodezie používající obvyklé i speciální geodetické metody a postupy pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Profilový předmět Inženýrská geodézie aplikuje znalosti základů získaných v předmětech Základy geodézie, Geodézie I, Geodézie II a Teorie chyb a pravděpodobnosti do měření a vytyčování geometrických parametrů jako jsou úhly a délky v požadované přesnosti,řeší výškové vytyčovací úlohy a vytyčení svislic. Definuje základní metody vytyčování a proces vytyčení u staveb s prostorovou polohou a liniových a plošných staveb. Součástí základních dovedností jsou rozbory přesnosti před, po a při měření.

Povinná literatura:

NOVÁK, Zdeněk a Jaromír PROCHÁZKA. Inženýrská geodézie 10. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 181 s. ISBN 80-010-2407-5. MICHALČÁK, Ondrej. Inžinierska geodézia. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa, 1990, 363 s. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-050-0678-0. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. ČSN 73 0212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti: Část 3: Pozemní stavební objekty. Praha: Český normalizační institut, 1997.

Doporučená literatura:

HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. INGEDULD, Miloslav, Jan JANDOUREK, Jan RATIBORSKÝ a Radim BLAŽEK. Geodézie. Metody výpočtu a vyrovnání geodetických sítí. Dotisk. Praha: ČVUT, 1993, 242 s. ISBN 80-010-0333-7. ČSN 730212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě. Praha: Český normalizační institut, 1996. POSPÍŠILOVÁ, Lucie, Jiří POSPÍŠIL a Hana STAŇKOVÁ. Micro-network creation in industrial surveying. Geodesy and Cartography. 2012, 38(2), 70-74. DOI: 10.3846/20296991.2012.692216. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2012.692216

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky_osnova 1. Předmět Inženýrská geodézie, Historie 2. Základní pojmy, měření a vytyčování, plánování přesnosti 3. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek 4. rozbor přesnosti nepřímé metody měření délek 5. Rozbor přesnosti měření úhlů 6. Metody vytyčení polohy bodu 7. Vytyčení přímky, kolmice a rovnoběžky 8. Vytyčení svislice 9. Vytyčení výšky nivelací 10. Trigonometrické vytyčení výšek 11. Výškově vytyčovací úlohy 12. Prostorová vzdálenost 13. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb 14. Geodézie při přípravě a projektování staveb 15. Vytyčovací sítě 16. Geodetické práce v průběhu výstavby 17. Kontrolní měření na stavbách 18. Vytyčení a měření zvláštních staveb a památkových objektů. 19. Geodézie v dopravním stavitelství 20. Kružnicový oblouk, vytyčení hlavních a vedlejších prvků 21. Klotoida, vytyčení hlavních a podrobných bodů 22. Kubická parabola, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku 23. Výškové zakružovací oblouky 24. Měření posunů staveb, svislé a vodorovné posuny. Cvičení: 1. Elipsa chyb. 2. Přímé měření délek_ rozbor přesnosti. 3. Vytyčení přímky, mezilehlého bodu. 4. Vytyčení výšky nivelací. 5. Výškově vytyčovací úlohy_ vytyčení roviny s daným sklonem. 6. Návrh vytyčovací sítě. 7. Polohové a výškové vytyčení stavby. 8. Vytyčení kružnicového oblouku. Seznam otázek: Seznam otázek se shoduje s přednášenými tématy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.