544-0055/03 – Engineering Geodesy (IG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Getting students to use the normal part of geodesy and geodetic methods and special procedures for the purpose of the survey, design, construction or installation and during use of buildings and technological equipment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Learning outcomes of the course unit The course "Engineering Geodesy" applies the knowledge of the basics of Geodesy, Geodesy I, Geodesy II and Theory of Errors and Probability to the measurement and setting of geometric parameters such as angles and lengths in required accuracy. It defines the basic methods of setting - out and the stakeout process for buildings with spatial position and linear and surface structures. Basic skills include analysis of accuracy before, after and during measurement.

Compulsory literature:

SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9.

Recommended literature:

SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky_osnova 1. Předmět Inženýrská geodézie, Historie 2. Základní pojmy, měření a vytyčování, plánování přesnosti 3. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek 4. rozbor přesnosti nepřímé metody měření délek 5. Rozbor přesnosti měření úhlů 6. Metody vytyčení polohy bodu 7. Vytyčení přímky, kolmice a rovnoběžky 8. Vytyčení svislice 9. Vytyčení výšky nivelací 10. Trigonometrické vytyčení výšek 11. Výškově vytyčovací úlohy 12. Prostorová vzdálenost 13. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb 14. Geodézie při přípravě a projektování staveb 15. Vytyčovací sítě 16. Geodetické práce v průběhu výstavby 17. Kontrolní měření na stavbách 18. Vytyčení a měření zvláštních staveb a památkových objektů. 19. Geodézie v dopravním stavitelství 20. Kružnicový oblouk, vytyčení hlavních a vedlejších prvků 21. Klotoida, vytyčení hlavních a podrobných bodů 22. Kubická parabola, vytyčení hlavních a podrobných bodů oblouku 23. Výškové zakružovací oblouky 24. Měření posunů staveb, svislé a vodorovné posuny. Cvičení: 1. Elipsa chyb. 2. Přímé měření délek_ rozbor přesnosti. 3. Vytyčení přímky, mezilehlého bodu. 4. Vytyčení výšky nivelací. 5. Výškově vytyčovací úlohy_ vytyčení roviny s daným sklonem. 6. Návrh vytyčovací sítě. 7. Polohové a výškové vytyčení stavby. 8. Vytyčení kružnicového oblouku. Seznam otázek: Seznam otázek se shoduje s přednášenými tématy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.