544-0055/06 – Inženýrská geodézie (IG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
PLE0011 Ing. Jiří Plesník, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s částí geodezie používající obvyklé i speciální geodetické metody a postupy pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Profilový předmět Inženýrská geodézie aplikuje znalosti základů získaných v předmětech Základy geodézie, Geodézie I, Geodézie II a Teorie chyb a pravděpodobnosti do měření a vytyčování geometrických parametrů jako jsou úhly a délky v požadované přesnosti,řeší výškové vytyčovací úlohy a vytyčení svislic. Definuje základní metody vytyčování a proces vytyčení u staveb s prostorovou polohou a liniových a plošných staveb. Součástí základních dovedností jsou rozbory přesnosti před, po a při měření.

Povinná literatura:

NOVÁK, Zdeněk a Jaromír PROCHÁZKA. Inženýrská geodézie 10. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 181 s. ISBN 80-010-2407-5. MICHALČÁK, Ondrej. Inžinierska geodézia. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa, 1990, 363 s. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-050-0678-0. SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9. ČSN 73 0212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti: Část 3: Pozemní stavební objekty. Praha: Český normalizační institut, 1997.

Doporučená literatura:

HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. INGEDULD, Miloslav, Jan JANDOUREK, Jan RATIBORSKÝ a Radim BLAŽEK. Geodézie. Metody výpočtu a vyrovnání geodetických sítí. Dotisk. Praha: ČVUT, 1993, 242 s. ISBN 80-010-0333-7. ČSN 730212-3. Geometrická přesnost ve výstavbě. Praha: Český normalizační institut, 1996. POSPÍŠILOVÁ, Lucie, Jiří POSPÍŠIL a Hana STAŇKOVÁ. Micro-network creation in industrial surveying. Geodesy and Cartography. 2012, 38(2), 70-74. DOI: 10.3846/20296991.2012.692216. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/20296991.2012.692216

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět Inženýrská geodézie, Historie. 2. Základní pojmy, měření a vytyčování, plánování přesnosti. 3. Rozbory přesnosti, před, při a po měření. 4. Rozbor přesnosti mechanického měření a vytyčování délek. 5. Rozbor přesnosti nepřímých metod měření délek. 6. Přesnost měření a vytyčování úhlů. 7. Metodika přesného vytyčení úhlu, rozbory přesnosti. 8. Vytyčení výšky nivelací. 9. Trigonometrické vytyčení výšek. 10. Výškové vytyčovací úlohy. 11. Způsoby vytyčování svislic, přesnost. 12. Základní pojmy problematiky vytyčování staveb. 13. Klasifikace vytyčovacích sítí, vytyčovací výkresy. 14. Základní metody vytyčení, vytyčení kružnicového oblouku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie IGE K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní