544-0056/02 – Geodetic Instruments and Systems (MPS)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits6
Subject guarantorIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Physical principles of construction and use of modern surveying instruments.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject represents construction principles of geodetic instruments, their adjustment and physical rules of their function.

Compulsory literature:

Born,M.,Wolf,E.: Principles of Optics. Cambridge University Press 2003. Mazalová, J.: Měřické přístroje a systémy. Ostrava 1995 Švec,M.: Aplikovaná optika. Brno 1995

Recommended literature:

Krpata,F.: Aplikovaná optika 10. ČVUT Praha 1997 Bahaa,E.,Saleh,A.: Základy fotoniky, Praha 1994

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Činnost optické soustavy v souvislosti s okem, stavba oka, optická soustava oka, rozlišovací mez oka, noniová rozlišovací schopnost, iridiace. 2. Dalekohledy – Keplerův, Galileův, zvětšení, zorné pole, pupily, světelnost, rozlišovací schopnost. 3. Stavební prvky dalekohledu, objektivy, okuláry, převracející soustavy. 4. Dalekohled s vnitřním zaostřováním, analaktický bod, adiční a multiplikační konstanta, paralaxa. 5. Konstrukce a typy odečítacích mikroskopů opticko – mechanických teodolitů. 6. Polovodiče, logické obvody, čítače. 7. Fyzikální principy elektronických teodolitů. 8. Kódové kruhy, kódy nejčastěji užívané u teodolitů. 9. Optoelektronické impulsové systémy, metoda moiré, elektroindukční a časoměrná metoda. 10. Kódované jemné čtení, elektronická interpolace, fázové mikrometry, využití ohybových jevů, sinusová štěrbina. 11. Nivelační přístroje – rozdělení, stavební prvky, princip činnosti a konstrukce kompenzátorů, typy kompenzátorů a jejich chyby. 12. Měření délek elektronickými dálkoměry – princip měření délek. 13. Šíření a modulace elmag. vln, metody měření délek. 14. Opravy délek měřených dálkoměry, určení adiční konstanty. Cvičení: 1. Laboratorní určení parametrů dalekohledu. 2. Kalibrace dálkoměrů na délkoměrné základně. 3. Rektifikace libel teodolitů a nivelačních přístrojů. 4. Kalibrace teodolitu. 5. Kalibrace nivelačního přístroje. 6. Určení rozsahu kompenzátoru nivelačního přístroje. 7. Komparace kódových nivelačních latí laserovým interferometrem. 8. Komparace měřického ocelového pásma.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner