544-0062/02 – Maps and Cadastre of Real Estates (MKn)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Presentation of the current state of the Cadastre of Real Estates, including existing legislative provisions and their application in practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course acquaints students with basic knowledge of the national map series, and about Cadastre of Real Estates in Czech Republic. The aim of the course Maps and Cadastre of Real Estates is to acquaint students with the subject and content of the Cadastre of Real Estates in Czech Republic, forms of public provision of data and basic methods of registration of property rights. Part of the curriculum are also fundamentals of cartography and map projection.

Compulsory literature:

James R. Smith: Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy

Recommended literature:

Wolfgang Torge, Jürgen Müller: Geodesy, Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3-11-020718-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Základní pojmy z katastru nemovitostí 2. Historický vývoj českého katastru nemovitostí - historické katastry na území ČR, stabilní katastr, pozemková katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí. 3. Veřejné knihy a jejich obsah, pozemková kniha, zemské desky, železniční kniha. 4. Předmět evidence v současném katastru nemovitostí. 5. Obsah současného katastru nemovitostí. 6. Katastrální operát a jeho obsah - soubor geodetických informací, soubor popisných informací, souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů KN, dokumentace výsledků šetření a měření, sbírka listin. 7. Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - zásady, vklad, záznam, poznámka. 8. Vedení katastru nemovitostí - změny obsahu KN a jejich vyznačování, zápis jiných údajů KN, revize v katastru nemovitostí, oprava chyb v katastrálním operátu. 9. Obnova katastrálního operátu - novým mapováním, přepracováním, komplexní pozemkové úpravy. 10. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí - budování podrobného polohového bodového pole pro katastrální mapování, katastrální mapování a vyhotovení digitální katastrální mapy, geometrický plán a jeho obsah, vytyčování vlastnické hranice. 11. Označování hranic pozemků a hranic katastrálních území, obcí a dalších celků. 12. Poskytování údajů z katastru nemovitostí, dálkový přístup. 13. Katastr nemovitostí a věcná břemena. 14. Informační systém katastru nemovitostí. Cvičení : 1) mapa a plán, popis mapy, klasifikace map ( ukázky ), měřítko mapy, 2) katastrální mapa a její obsah, 3) určování výměry parcel graficky planimetrováním, 4) určování výměry parcel výpočtem ze souřadnic, 5) profily a řezy, 6) určování objemu, 7) geometrický plán a jeho obsah, Soubor otázek : 1) základní pojmy z katastru nemovitostí, 2) historický vývoj českého katastru nemovitostí, 3) veřejné knihy a jejich obsah, 4) předmět evidence v současném katastru nemovitostí, 5) obsah současného katastru nemovitostí, 6) katastrální operát a jeho obsah, 7) zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 8) vedení katastru nemovitostí, 9) obnova katastrálního operátu, 10) zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí, 11) označování hranic pozemků a hranic katastrálních území, obcí a dalších celků, 12) poskytování údajů z katastru nemovitostí, dálkový přístup, 13) katastr nemovitostí a věcná břemena, 14) informační systém katastru nemovitostí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner