544-0062/05 – Mapy a katastr nemovitostí (MKn)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
STA73 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prezentace současného stavu Katastru nemovitostí včetně platných legislativních předpisů a jejich aplikace do praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními poznatky o mapovém díle ČR a o katastru nemovitostí. Cílem předmětu Mapy a katastr nemovitostí je seznámit studenty s předmětem a obsahem Katastru nemovitostí ČR, formách poskytování dat věřejnosti a základními způsoby zápisu vlastnických práv. Součástí osnov jsou rovněž základy kartografie a kartografického zobrazení.

Povinná literatura:

Bumba J.: České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha 2007 Kuba, B. Olivová, K. : Katastr nemovitostí po novele, LINDE Praha 2002 Černota, P. a kol.:Geodézie 1, skripta VŠB-TU Ostrava, 2019, ISBN-978-80-248-4260-8 James R. Smith: Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy

Doporučená literatura:

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Wolfgang Torge, Jürgen Müller: Geodesy, Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3-11-020718-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Základní pojmy z katastru nemovitostí 2. Historický vývoj českého katastru nemovitostí - historické katastry na území ČR, stabilní katastr, pozemková katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí. 3. Veřejné knihy a jejich obsah, pozemková kniha, zemské desky, železniční kniha. 4. Předmět evidence v současném katastru nemovitostí. 5. Obsah současného katastru nemovitostí. 6. Katastrální operát a jeho obsah - soubor geodetických informací, soubor popisných informací, souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů KN, dokumentace výsledků šetření a měření, sbírka listin. 7. Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - zásady, vklad, záznam, poznámka. 8. Vedení katastru nemovitostí - změny obsahu KN a jejich vyznačování, zápis jiných údajů KN, revize v katastru nemovitostí, oprava chyb v katastrálním operátu. 9. Obnova katastrálního operátu - novým mapováním, přepracováním, komplexní pozemkové úpravy. 10. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí - budování podrobného polohového bodového pole pro katastrální mapování, katastrální mapování a vyhotovení digitální katastrální mapy, geometrický plán a jeho obsah, vytyčování vlastnické hranice. 11. Označování hranic pozemků a hranic katastrálních území, obcí a dalších celků. 12. Poskytování údajů z katastru nemovitostí, dálkový přístup. 13. Katastr nemovitostí a věcná břemena. 14. Informační systém katastru nemovitostí. Cvičení : 1) mapa a plán, popis mapy, klasifikace map ( ukázky ), měřítko mapy, 2) katastrální mapa a její obsah, 3) určování výměry parcel graficky planimetrováním, 4) určování výměry parcel výpočtem ze souřadnic, 5) profily a řezy, 6) určování objemu, 7) geometrický plán a jeho obsah, Soubor otázek : 1) základní pojmy z katastru nemovitostí, 2) historický vývoj českého katastru nemovitostí, 3) veřejné knihy a jejich obsah, 4) předmět evidence v současném katastru nemovitostí, 5) obsah současného katastru nemovitostí, 6) katastrální operát a jeho obsah, 7) zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 8) vedení katastru nemovitostí, 9) obnova katastrálního operátu, 10) zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí, 11) označování hranic pozemků a hranic katastrálních území, obcí a dalších celků, 12) poskytování údajů z katastru nemovitostí, dálkový přístup, 13) katastr nemovitostí a věcná břemena, 14) informační systém katastru nemovitostí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku