544-0062/12 – Mapy a katastr nemovitostí (MKn)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Petr Jadviščok, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prezentace současného stavu Katastru nemovitostí včetně platných legislativních předpisů a jejich aplikace do praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními poznatky o mapovém díle ČR a o katastru nemovitostí. Cílem předmětu Mapy a katastr nemovitostí je seznámit studenty s předmětem a obsahem Katastru nemovitostí ČR, formách poskytování dat věřejnosti a základními způsoby zápisu vlastnických práv. Součástí osnov jsou rovněž základy kartografie a kartografického zobrazení.

Povinná literatura:

Bumba J.: České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha 2007 Kuba, B. Olivová, K. : Katastr nemovitostí po novele, LINDE Praha 2002 Černota, P. a kol.:Geodézie 1, skripta VŠB-TU Ostrava, 2019, ISBN-978-80-248-4260-8 James R. Smith: Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy

Doporučená literatura:

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Wolfgang Torge, Jürgen Müller: Geodesy, Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3-11-020718-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti studentů v rámci vedené diskuze k jednotlivým tématům.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy kartografie, kartografické zobrazení 2. Státní mapové díla ČR 3. Historický vývoj katastru nemovitostí 4. Základní pojmy katastru nemovitostí - definice termínů 5. Katastrální operát a jeho vedení 6. Předmět a obsah katastru nemovitostí 7. Veřejnost údajů v katastru nemovitostí, jejich poskytování a závaznost 8. Závaznost údajů katastru nemovitostí pro právní úkony 9. Geometrický plán 10. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí 11. Hlavní zásady vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 12. Zápisy vlastnických práv k nemovitostem - vklad 13. Zápisy vlastnických práv k nemovitostem - záznam, poznámka 14. Metody výpočtu ploch - numerické, grafické

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields ÚP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní