544-0064/01 – Katastr nemovitosti II (KN2)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
MAT0136 Ing. Ondřej Matas
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí z této oblasti s důrazem na geodetické práce a výsledky zeměměřických činností pro účely katastru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se věnuje předmětu katastru, obsahu katastru, katastrálnímu operátu a jeho obnově. Jsou probírány zejména zeměměřické činnosti pro účely katastru a jejich výsledky, převzetí výsledků katastrem úřadem, formy poskytování údajů z katastru, zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Povinná literatura:

Zákon č.344/1992 Sb. katastrální zákon Vyhláška ČÚZK č.26/2007 Sb. Vyhláška ČÚZK č.162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod č.j.ČÚZK 6530/2007 - 22 ve znění dodatku č.1 a 2

Doporučená literatura:

____________________________________________________________________

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní pojmy v katastru nemovitostí 2. Historický vývoj českého katastru – první české katastry, Josefský katastr,Stabilní katastr 3. Historický vývoj českého katastru – Pozemkový katastr, Jednotná evidence půdy, Evidence nemovitostí 4. Veřejné knihy, pozemková kniha 5. Předmět katastru nemovitostí, obsah katastru nemovitostí 6. Katastrální operát a jeho obsah 7. Katastrální mapa a její historický vývoj 8. Obnova katastrálního operátu 9. Geometrický základ zeměměřických činností pro účely katastru 10. Záznam podrobného měření změn 11. Geometrický plán,Upřesněný přídělový plán, neměřický záznam 12. Vytyčování hranic a dokumentace o vytyčování hranic pozemku 13. Výpočet výměr, BPEJ v katastru nemovitostí 14. Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 15. Činnosti při vedení katastru (zápis jiných údajů, revize katastru, změny obsahu katastru a vyznačování změn v katastrálním operátu, oprava chyby v katastrálním operátu),poskytování údajů z katastru nemovitostí,Zeměměřické a katastrální orgány Cvičení: 1.Katastrální mapa, její obsahem a formy 2.Výpočet výměr 3.Výpočet výměr, záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 4.Záznam podrobného měření změn, náležitosti 5.Záznam podrobného měření změn, naměření hodnot a zpracování 6.Geometrický plán, účel, obsah 7.Geometrický plán,zaměření 8.Zpracování geometrického plánu 9.Zpracování geometrického plánu 10. Dokumentace vytyčení hranice pozemku 11.Výpis z katastru, úplný, částečný, náležitosti 12.Exkurze na Katastrální úřad

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku