544-0072/03 – Geodézie I (G I)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu pro studenty je získání základních znalostí z oboru geodézie, ve smyslu ovládnutí základních principů metodiky měření úhlů a délek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá prostředím měření geodetických veličin, základními pojmy z teorie chyb a klasifikace chyb. Jsou řešeny metody měření úhlů a délek, zdroje chyb a popsány příslušné geodetické přístroje a jejich podmínky správnosti.

Povinná literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. VITÁSEK, Josef a Zdeněk NEVOSÁD. Geodezie I: měření směrů a úhlů. Brno: CERM, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1152-X. HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. LU, Zhiping, Yunying QU a Shubo QIAO. Geodesy: introduction to geodetic datum and geodetic systems. Berlin: Springer, [2014]. ISBN 978-3-642-41244-8.

Doporučená literatura:

VITÁSEK, Josef a Josef PAŽOUREK. Vybrané kapitoly z geodézie. Brno: CERM, 1993, 135 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-900-5907-4. SKOŘEPA, Zdeněk. Geodézie 4: transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. Vyd. 2., přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, 146 s. ISBN 978-80-01-03955-7. DUŠEK, Radek, Zdeněk SKOŘEPA a Jan RATIBORSKÝ. Geodézie: (návody na cvičení I). Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-01-01295-6. TORGE, Wolfgang a Jürgen MÜLLER. Geodesy. 4th ed. Boston: De Gruyter, c2012. ISBN 978-3-11-020718-7. 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
544-0001 ZG Základy geodézie Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. úkoly a rozdělení geodézie, základní pojmy a teorie měřických chyb 2. měření směrů a úhlů, teodolity – popis, podmínky správnosti 3. metody měření vodorovných a svislých úhlů, chyby při měření vodorovných a svislých úhlů, přesnost úhlového měření , mezní odchylky 4. základy kartografického zobrazení, souřadnicový systém S-JTSK 5. souřadnicové výpočty – 1. a 2. souřadnicová úloha, transformace souřadnic, protínání, polygonové pořady, trojúhelníkové řetězce, další souřadnicové výpočty. Cvičení : 1. základní jednotky délkové a úhlové , praktické aplikace základů vyrovnávacího počtu 2. teodolit – popis, podmínky správnosti, horizontace a centrace, způsoby odečítání, jednoduché měření vodorovných úhlů, měření svislých úhlů , vyhodnocování zápisníku 3. měření vodorovných úhlů v řadách a skupinách, vyhodnocování zápisníku 4. měření vodorovných úhlů repeticí, vyhodnocování zápisníku 5. I. a II. geodetická úloha 6. protínání vpřed ze směrů a úhlů, z délek 7. protínání zpět, Hansenova úloha, transformace souřadnic 8. polygonový pořad otevřený 9. polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, přibližné vyrovnání 10. trojúhelníkový řetězec 11. další souřadnicové výpočty - průsečík přímek, výpočet souřadnic bodů na přímce. Seznam otázek : 1. tvar Země, aproximace zemského povrchu 2. souřadnicový systém S-JTSK 3. základní směry v geodézii, způsoby vytyčování vodorovného a svislého směru, vytyčování úhlu konstantní velikosti 4. teodolit, konstrukce, podmínky správnosti, horizontace a centrace 5. metody měření vodorovných úhlů 6. měření svislých úhlů 7. přesnost při měření vodorovných a svislých úhlů 8. polární a ortogonální souřadnice, vzájemné vztahy 9. transformace souřadnic 10. I. a II. geodetická úloha 11. protínání vpřed ze směrů, orientace na stanovišti 12. protínání vpřed z úhlů 13. protínání vpřed z délek 14. protínání zpět využitím pomocného úhlu γ 15. protínání zpět Cassiniho způsobem 16. protínání zpět pomocí Collinsova bodu 17. Hansenova úloha 18. rozdělení polygonových pořadů, obecný postup při jejich výpočtu 19. polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, výpočet a přibližné vyrovnání 20. polygonový pořad oboustranně připojený a jednostranně orientovaný, výpočet a přibližné vyrovnání 21. polygonový pořad vsunutý 22. přesnost polygonového pořadu – přesnost ve směru poslední strany 23. přesnost polygonového pořadu – podélná a příčná odchylka 24. přesnost polygonového pořadu – stř. chyba v poloze koncového bodu 25. trojúhelníkový řetězec, výpočet 26. výpočet průsečíku dvou přímek 27. výpočet souřadnic bodů na měřické přímce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.