544-0073/02 – Geodézie II (G II)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou seznámeni a získají zkušenosti s principy podrobného mapování terénu a budování polohových a výškových bodových polí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět Geodézie II je korekvizitou předmětu Geodézie I a věnuje se teorii výšek, principy a metodami určování výšek, metodami měření polohopisu a výškopisu, výpočty ploch a objemů, technoligíí Globálních navigačních satelitních systému (GNSS) a transformaci rovinných a prostorových souřadnic.

Povinná literatura:

NEVOSÁD, Zdeněk, František SOUKUP a Josef VITÁSEK. Geodézie II. Brno: VUTIUM, 1999, 107 s. ISBN 80-214-1475-8. JEŽKO, Ján, Štefan SOKOL a Pavel VYBÍRAL. Geodézia II: Elektronické meranie dĺžok. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005. Edícia skrípt. ISBN 80-227-2194-8. ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Josef WEIGEL a Jan FIXEL. Základy GPS a jeho praktické aplikace. Brno: CERM, 1995, 123 s. ISBN 80-214-0620-8. RÜEGER JEAN M. Electronic Distance Measurement: An Introduction. 3rd totally rev. ed. Berlin: Springer, 1990. ISBN 978-3-642-97196-9.

Doporučená literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. RATIBORSKÝ, Jan. Geodézie 1 (Polohopis). Dotisk. Praha: ČVUT, 1997, 136 s. ISBN 80-010-1269-7. BLAŽEK, Radim. Geodézie 30. Výškopis. Praha: ČVUT, 1997, 93 s. ISBN 80-010-1598-X. TORGE, Wolfgang a Jürgen MÜLLER. Geodesy. 4th ed. Boston: De Gruyter, c2012. ISBN 978-3110207187.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
544-0072 G I Geodézie I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. měření a určování délek – vývoj definice metru, metrologie, geodetické základny v ČR 2. přímé měření délek měřidly, systematické chyby, přesnost měření 3. nepřímé určování délek – trigonometricky, paralakticky, optickými dálkoměry, elektronickými dálkoměry, přesnost měření 4. převod měřených délek do zobrazovací roviny 5. souřadnicové soustavy na území ČR 6. výšková měření, základní pojmy, výškové systémy na území ČR, metody určování výšek 7. geometrická nivelace, metody měření, nivelační přístroje a pomůcky, systematické chyby při nivelaci, přesnost měření, výpočet a vyrovnání výšek 8. trigonometrická nivelace, princip 9. bodová pole ( polohová, výšková, tíhová ), stabilizace a signalizace bodů, geodetické údaje, charakteristika kvality Cvičení : 1. měření délek pásmem, systematické chyby 2. měření délek trigonometricky 3. určování délek paralakticky, přístroje, pomůcky, metodika 4. určování délek optickými dálkoměry, přístroje, pomůcky, metodika 5. určování délek elektronickými dálkoměry, přístroje, pomůcky, metodika 6. ověření přesnosti jednotlivých metod měření a určování délek 7. měření polohy bodů protínání vpřed z úhlů a délek, výpočet 8. zaměření a výpočet polygonových pořadů 9. nivelační přístroje a pomůcky, popis, podmínky správnosti 10. zaměření nivelačního pořadu technickou nivelací, metodika, vedení zápisníku, výpočet výšek bodů 11. zaměření nivelačního pořadu přesnou nivelací,metodika, vedení zápisníku, výpočet výšek bodů 12. zaměření a vyhodnocení podélného profilu 13. zaměření a vyhodnocení příčných profilů 14. trigonometrické určování výšek bodů – trigonometrická nivelace Seznam otázek : 1. měření a určování délek, základy metrologie, definice 2. metody měření a určování délek 3. přímé měření délek měřidly , systematické chyby, přesnost metody 4. určování délek trigonometricky, přesnost metody 5. určování délek paralakticky, přesnost metody 6. určování délek optickými dálkoměry - přístroj s dálkoměrným klínkem, přesnost metody 7. určování délek optickými dálkoměry – nitkovým tachymetrem, přesnost metody 8. určování délek optickými dálkoměry – diagramovým tachymetrem, přesnost metody 9. určování délek elektronickými dálkoměry, přesnost metody 10. systematické chyby při měření a určování délek, přesnost 11. převod měřených délek do zobrazovací roviny 12. polohopisné geodetické základny, polohová bodová pole, stabilizace a signalizace bodů polohových polí, charakteristika kvality 13. souřadnicové systémy na území ČR 14. souřadnicové systémy stabilního katastru 15. souřadnicové systémy – Vojenská triangulace 16. souřadnicový systém S – JTSK 17. souřadnicový systém S – 42 18. souřadnicový systém WGS 84, ETRS 89 19. výšková měření, základní pojmy, výškové systémy na území ČR 20. metody určování výšek, geometrická nivelace 21. nivelační přístroje, konstrukce, podmínky správnosti 22. systematické chyby geometrické nivelace 23. výšková bodová pole, stabilizace výškových bodů 24. trigonometrická nivelace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.