544-0074/02 – Nauka o důlních škodách (NoDŠ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních informací o možných důsledcích hlubinného dobývání ložisek, principech prognózních výpočtů, metodách ochrany povrchu a metodách ochrany důlních a povrchových objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá příčinami pohybu povrchu vlivem poddolování, teorii plné účinné plochy a metodami prognózních výpočtu vlivů poddolování, možnostmi ochrany povrchu a metodami ochrany důlních a povrchových objektů.

Povinná literatura:

Schenk, J. Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny, VŠB-TU Ostrava 1998 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách I. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1835-1 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách II. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1836-8

Doporučená literatura:

Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Teoretický tvar poklesové kotliny, parametry pohybu a deformací, pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, mezný úhel vlivu 2. Počítačové řešení předběžných výpočtů vlivů poddolování 3. Důlní a nedůlní škody, jejich vznik a příčiny, hranice vlivu dobývání 4. Vlivy poddolování na stavební objekty, liniové objekty 5. Zajištění stability povrchových objektů, preventivní ochrana 6. Ochranné pilíře povrchových objektů, konstrukce ochranných pilířů, zásady legislativní ochrany povrchu 7. Báňský posudek a jeho obsah 8. Vliv hornické činnosti na morfologii povrchu 9. Inženýrsko-geodetické práce na poddolovaném území 10. Ekologické aspekty vlivů poddolování v hornické krajině 11. Hlavní zásady navrhování objektů na poddolovaném území 12. Účinky přetvoření terénu na základové konstrukce Cvičení: 1. Určení hranice vlivu dobývání na základě naměřených poklesů, podélný profil poklesovou kotlinou z naměřených výsledků 2. Určení naklonění, poloměrů křivosti z naměřených výsledků 3. Teoretický výpočet vlivů poddolování na počítači 4. Sestrojení map izokatabáz a izočar deformačních parametrů, rozdělení oblastí podle ČSN 730039 v závislosti na velikosti ohrožení na objekty 5. Konstrukce ochranného pilíře jámy při plochém uložení ložiska a různě mocném pokryvu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní