544-0074/04 – Nauka o důlních škodách (NoDŠ)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních informací o možných důsledcích hlubinného dobývání ložisek, principech prognózních výpočtů, metodách ochrany povrchu a metodách ochrany důlních a povrchových objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá příčinami pohybu povrchu vlivem poddolování, teorii plné účinné plochy a metodami prognózních výpočtu vlivů poddolování, možnostmi ochrany povrchu a metodami ochrany důlních a povrchových objektů.

Povinná literatura:

Schenk, J. Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny, VŠB-TU Ostrava 1998 Schenk, J. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači, IGDM, VŠB-TU Ostrava 2001 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách I. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1835-1 Mikulenka, V. Nauka o důlních škodách II. díl, VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 978-80-248-1836-8

Doporučená literatura:

Neset, K. Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984 Schenk, J. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině, skripta VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1059-X Žilavý, B. Vplyvy poddolovania, Nakladateľstvo ALFA, n. p., Bratislava 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Teoretický tvar poklesové kotliny, parametry pohybu a deformací, pohyb v nadloží vydobyté části ložiska, mezný úhel vlivu 2. Počítačové řešení předběžných výpočtů vlivů poddolování 3. Důlní a nedůlní škody, jejich vznik a příčiny, hranice vlivu dobývání 4. Vlivy poddolování na stavební objekty, liniové objekty 5. Zajištění stability povrchových objektů, preventivní ochrana 6. Ochranné pilíře povrchových objektů, konstrukce ochranných pilířů, zásady legislativní ochrany povrchu 7. Báňský posudek a jeho obsah 8. Vliv hornické činnosti na morfologii povrchu 9. Inženýrsko-geodetické práce na poddolovaném území 10. Ekologické aspekty vlivů poddolování v hornické krajině 11. Hlavní zásady navrhování objektů na poddolovaném území 12. Účinky přetvoření terénu na základové konstrukce Cvičení: 1. Určení hranice vlivu dobývání na základě naměřených poklesů, podélný profil poklesovou kotlinou z naměřených výsledků 2. Určení naklonění, poloměrů křivosti z naměřených výsledků 3. Teoretický výpočet vlivů poddolování na počítači 4. Sestrojení map izokatabáz a izočar deformačních parametrů, rozdělení oblastí podle ČSN 730039 v závislosti na velikosti ohrožení na objekty 5. Konstrukce ochranného pilíře jámy při plochém uložení ložiska a různě mocném pokryvu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku