544-0075/02 – Speciální geodézie (SG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Petr Jadviščok, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení praktických dovedností s přístrojovou technikou běžně používanou v geodetické praxi. Zejména aparatury GNSS, totální stanice a elektronické nivelační přístroje.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku technologie GNSS v geodetické praxi, studenti se seznámí se základními principy technologie GNSS, metodami měření, faktory ovlivňující přesnost měření, zpracováním měřených dat a vyhotovením dokumentace při využití technologie GNSS. Náplní předmětu je také získání praktických dovedností s elektronickými nivelačními přístroji včetně zpracování měřených dat.

Povinná literatura:

ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 31/1995 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015, částka 6. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31 NEVOSÁD,Z.,VITÁSEK,J.,BUREŠ,J. Geodézie IV, 1.vyd. Brno; VUT,2002,155 s. ISBN 80-214-2301-1 ČESKÁ REPUBLIKA. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 138. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-430/zneni-20110401 HOFMANN-WELLENHOF, B; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E.: GNSS – Global Navigation SatelliteSystems, GPS, Glonass, Galileo & more. Mörlenbach, Springer Wien New York. 2008. 516 s. ISBN 978-3-211-73012-6.

Doporučená literatura:

MERVART, L.: Globální polohový systém, I. vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT. 1994. 110 s. ISBN 80-01-01221-2. KOSTELECKÝ, J.; CIMBALNÍK, M.; ČEPEK, A.; DOUŠA, J.; FILLER, V.; KOSTELECKY, J.; NÁGL, J.; PEŠEK, I.; ŠIMEK, J.: Realizace S-JTSK/05. Geodetický a kartografický obzor. ročník 58/100, číslo: 7. 2012. 145-154. ISSN 0016-7096. SCHENK, J.: IGDM. [online]. 2012 [cit. 2020-03-15]: Globální polohové systémy v geodézii. Dostupné také z: https://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/544/.content/galerie-souboru/skripta/Globalni_polohove_systemy.pdf. Leica Geo Office - manual [online]. Leica Geosystems, 2006. Dostupné také z: https://www.gefos-leica.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/LGO_80_Help_en.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Principy funkce elektronických teodolitů a tachymetrů 2. Metody měření a vytyčování pomocí elektronických tachymetrů. 3. Principy funkce digitálních nivelačních přístrojů. 4. Metody měření a vytyčování pomocí digitálních nivelačních přístrojů. 5. Globální polohový systém a jeho využití v geodézii. 6. Metody geodetických aplikací GPS. 7. Postup měření a zpracování výsledků měření systémem GNSS Cvičení: 1. Tachymetr TCR307 – popis, jednoduché měření úhlů. 2. Tachymetr TCR307 – Měření v řadách a skupinách se záznamem na kartu, vyhodnocení na počítači. 3. Tachymetr TCR307 – Měření tachymetrie na volném stanovisku v systému XYZ se záznamem na kartu, vytvoření datového souboru na počítači 4. Tachymetr TCR307 – Vytyčování na základě vložených dat na kartu. 5. Nivelační přístroj Sprinter– Popis, rektifikace. 6. Nivelační přístroj DL100 a NA3000 – Zaměření pořadu systémem ZV, výpočet výšek. 7.GNSS - statická metoda 8.Zpracování GNSS měření na počítači, převod do JTSK. 9. GNSS RTK

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.