544-0075/03 – Special Geodesy (SG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3
Combined Graded credit 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is acquirement of basic skills of measurement with geodetic aparatures.

Teaching methods

Tutorials
Terrain work

Summary

The task of subject is learning of principles of function and using of electronic levelling instruments, technology GNSS and total stations including calculations measured results.

Compulsory literature:

NEVOSÁD,Z.,VITÁSEK,J.,BUREŠ,J. Geodézie IV, 1.vyd. Brno; VUT,2002,155 s. ISBN 80-214-2301-1 Nařízení vlády č.430/2006 Sb., o stanovení referenčních geodetických systémů a státních mapových děl na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č.81/2011 Sb. Vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb.,kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb. SCHENK, J. Návody pro cvičení s elektronickými nivelačními přístroji fy Leica, Učební text pro předmět Speciální geodézie, IGDM, VŠB-TU Ostrava 1997

Recommended literature:

Firm manuals of used electronic instruments and processing programmes.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Follow-up tasks processed in the exercise.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Excercise : 1.Description and rectification of instrument TCR 307 2.Tachymeter TCR 307 - measurement of free station in JTSK with memory registration and evaluation in PC 3. Tachymeter TCR 307 - Alignement with using data from memory 4. Levelling instrument Sprinter 100M - characterization and rectification 5. Levelling instrument Sprinter 100M - measurement of levelling line, evaluation of measured data 6. GNSS measurement, static method, calculation 7. GNSS RTK measurment 8.GNSS RTK alignment 9. Credit

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner