544-0078/02 – Theory of Errors and Equalizing Calculus (TCH)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is the acquisition of skills for processing the measured results, the determination of reliable values of the variables measured results and analysis of accuracy.

Teaching methods

Summary

In many geodetical tasks a redundant measurements are made. The Adjustament Calculus brings order to calculations. Its knowledge leads to effective solution method of measure and data process.

Compulsory literature:

Bohm, J.,Radouch,V., Hampacher,M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet,Geodetický a kartografický podnik Praha,1990,2.vydání Tyrner,M., Štěpánková,H.:Vyrovnávací počet,kripta VŠB,Ostrava,1993

Recommended literature:

Vykutil,J.: Vyrovnávací počet,VAAZ,Brno,1964

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné odevzdávání zadaných programů. Aktívní účast na cvičeních.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1.Základní pojmy počtu pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu 2.Klasifikace měřických chyb a jejich odstranění 3.Charakteristiky přesnosti měření 4.Měření nestejné přesnosti – váhy měřených veličin 5.Úkoly a druhy vyrovnávacího počtu (přibližné metody, matoda nejmenších čtverců) 6.Princip metody nejmenších čtverců 7.Vyrovnání měření přímých – stejná přesnost 8.Vyrovnání měření přímých – nestejná přesnost 9.Použití přibližných hodnot při numerických výpočtech, početní kontroly 10.Dvojice měření stejné přesnosti 11.Dvojice měření nestejné přesnosti 12.Soubor měř.dvojic stejné a nestejné přesnosti 13.Zákon hromadění chyb 14.Podstata a vyrovnání zprostředkujících měření 15.Normální rovnice a jejich odvození 1.Řešení normálních rovnic Gaussévým algoritmem 2.Rovnice oprav (lineární a nelineární) 3.Kontroly správnosti výpočtu 4.Váhy neznámých a střední chyby vyrovnaných hodnot 5.Váhy neznámých a střední chyby vyrovnaných hodnot 6.Další způsoby výpočtu váhových koeficientů 7.Podstata vyrovnání měření podmínkových 8.Podmínkové rovnice a jejich sestavování 9.Nelineární podmínkové rovnice 10.Korelátové vyrovnání 11.Kontroly správnosti výpočtu 12.Střední chyby vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin 13.Střední chyby vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin 14.Chronologický postup vyrovnání měření zprostředkujících 15.Chronologický postup vyrovnání měření podmínkových Cvičení: 1.Teorie pravděpodobnosti 2.Náhodná veličina a její rozdělení, Gaussova křivka 3.Kvalita přesnosti měření 4.Praktický výpočet střední chyby jednoho měření m, střední chyby aritmetického průměru mx, střední jednotkové chyby m0 5.Dvojice měření stejné přesnosti 6.Dvojice měření stejné přesnosti 7.Dvojice měření nestejné přesnosti 8.Dvojice měření nestejné přesnosti 9.Střední chyba funkce měřených veličin 10.Střední chyba funkce měřených veličin 11.Souhrný program vyrovnání mšřená přímých 12.Gaussova eleminační metoda 13.Gaussova eliminační metoda 1.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 2.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 3.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 4.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 5.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 6.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 7. Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 8.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 9.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 10.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 11.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 12.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 13.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 14.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner