544-0078/03 – Teorie chyb a vyrovnávací počet (TCH)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností pro zpracování naměřených výsledků, určení nejspolehlivějších hodnot z výsledků měřených veličin a rozbory přesností.

Vyučovací metody

Anotace

V převážné části geodetických úloh jsou provedena nadbytečná měření a vyrovnávací počet je páteří výpočtů, kterým dává pevný řád. Důkladná znalost jeho teorie a praxe vede řešitele k volbě správných a ekonomických metod měření i metod zpracování jejich výsledků.

Povinná literatura:

Bohm, J.,Radouch,V., Hampacher,M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet,Geodetický a kartografický podnik Praha,1990,2.vydání Tyrner,M., Štěpánková,H.:Vyrovnávací počet,kripta VŠB,Ostrava,1993

Doporučená literatura:

Vykutil,J.: Vyrovnávací počet,VAAZ,Brno,1964

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání zadaných programů. Aktívní účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Přednášky – zimní semestr : 1.Základní pojmy počtu pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu 2.Klasifikace měřických chyb a jejich odstranění 3.Charakteristiky přesnosti měření 4.Měření nestejné přesnosti – váhy měřených veličin 5.Úkoly a druhy vyrovnávacího počtu (přibližné metody, matoda nejmenších čtverců) 6.Princip metody nejmenších čtverců 7.Vyrovnání měření přímých – stejná přesnost 8.Vyrovnání měření přímých – nestejná přesnost 9.Použití přibližných hodnot při numerických výpočtech, početní kontroly 10.Dvojice měření stejné přesnosti 11.Dvojice měření nestejné přesnosti 12.Soubor měř.dvojic stejné a nestejné přesnosti 13.Zákon hromadění chyb 14.Podstata a vyrovnání zprostředkujících měření 15.Normální rovnice a jejich odvození Přednášky – letní semestr 1.Řešení normálních rovnic Gaussévým algoritmem 2.Rovnice oprav (lineární a nelineární) 3.Kontroly správnosti výpočtu 4.Váhy neznámých a střední chyby vyrovnaných hodnot 5.Váhy neznámých a střední chyby vyrovnaných hodnot 6.Další způsoby výpočtu váhových koeficientů 7.Podstata vyrovnání měření podmínkových 8.Podmínkové rovnice a jejich sestavování 9.Nelineární podmínkové rovnice 10.Korelátové vyrovnání 11.Kontroly správnosti výpočtu 12.Střední chyby vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin 13.Střední chyby vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin 14.Chronologický postup vyrovnání měření zprostředkujících 15.Chronologický postup vyrovnání měření podmínkových Cvičení- zimní semestr : 1.Teorie pravděpodobnosti 2.Náhodná veličina a její rozdělení, Gaussova křivka 3.Kvalita přesnosti měření 4.Praktický výpočet střední chyby jednoho měření m, střední chyby aritmetického průměru mx, střední jednotkové chyby m0 5.Dvojice měření stejné přesnosti 6.Dvojice měření stejné přesnosti 7.Dvojice měření nestejné přesnosti 8.Dvojice měření nestejné přesnosti 9.Střední chyba funkce měřených veličin 10.Střední chyba funkce měřených veličin 11.Souhrný program vyrovnání mšřená přímých 12.Gaussova eleminační metoda 13.Gaussova eliminační metoda 14.Závěrečná práce 15.Zápočet Cvičení – letní semestr : 1.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 2.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 3.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 4.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 5.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 6.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 7. Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 8.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 9.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 10.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 11.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 12.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 13.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 14.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 15.Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.