544-0078/04 – Teorie chyb a vyrovnávací počet (TCH)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností pro zpracování naměřených výsledků, určení nejspolehlivějších hodnot z výsledků měřených veličin a rozbory přesností.

Vyučovací metody

Anotace

V převážné části geodetických úloh jsou provedena nadbytečná měření a vyrovnávací počet je páteří výpočtů, kterým dává pevný řád. Důkladná znalost jeho teorie a praxe vede řešitele k volbě správných a ekonomických metod měření i metod zpracování jejich výsledků.

Povinná literatura:

Bohm, J.,Radouch,V., Hampacher,M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet,Geodetický a kartografický podnik Praha,1990,2.vydání Tyrner,M., Štěpánková,H.:Vyrovnávací počet,kripta VŠB,Ostrava,1993

Doporučená literatura:

Vykutil,J.: Vyrovnávací počet,VAAZ,Brno,1964

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání zadaných programů. Aktívní účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Přednášky – zimní semestr : 1.Základní pojmy z teorie chyb a vyrovnávacího počtu.Význam VP 2.Měřické chyby. Jejich klasifikace a odstranění z výsledků měření. 3.Charakteristiky přesnosti měření. Největší přístupné (mezní) chyby. 4.Chyby funkcí měřených veličin (Zákon hromadění chyb). 5.Měření nestejné přesnosti – váhy měřených veličin 6.Vyrovnávací počet metodou nejmenších čtverců a jeho úkoly a význam. 7.Vyrovnání měření přímých stejné a nestejné přesnosti. 8.Dvojice měření stejné a nestejné přesnosti. 9.Vyrovnání měření zprostředkujících.Rovnice oprav. 10.Normální rovnice a jejich význam. 11.Výpočet nejpravděpodobnějších (vyrovnaných) hodnot. 12.Váhové rovnice a výpočet středních kvadratických chyb vyrovnaných hodnot. Přednášky – letní semestr 1.Vyrovnání měření přímých stejné a nestejné přesnosti. 2.Dvojice měření.Zákon hromadění chyb.Závěry k vyrovnání měření přímých. 3.Podstata vyrovnání zprostředkujících měření. Rovnice oprav. Odvození normálních rovnic. 4.Řešení normálních rovnic 5.Nelineární rovnice oprav - jejich přetváření. 6.Rovnice pro ověření výpočtu oprav. Kontrola výrazu[pvv]. Zkoušky sigmové - jejich odvození. 7.Odvození váhových rovnic. Výpočet váh přestavbou normálních rovnic. 8.Chronologický postup výpočtu při vyrovnáníměření zprostředkujících. 9.Podstata vyrovnání podmínkových měření. 10.Podmínkové rovnice a přetvořené podmínkové rovnice - odvození. 11.Výpočet oprav pomocí korelát.(korelátové vyrovnání) 12.Početní kontroly při korelátovém vyrovnání - odvození. 13.Střední chyba vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin - odvození. 14.Chronologický postup vyrovnání měření podmínkových. Cvičení- zimní semestr : 1.Teorie pravděpodobnosti 2.Náhodná veličina a její rozdělení, Gaussova křivka 3.Kvalita přesnosti měření 4.Praktický výpočet střední chyby jednoho měření m, střední chyby aritmetického průměru mx, střední jednotkové chyby m0 5.Dvojice měření stejné přesnosti 6.Dvojice měření stejné přesnosti 7.Dvojice měření nestejné přesnosti 8.Dvojice měření nestejné přesnosti 9.Střední chyba funkce měřených veličin 10.Střední chyba funkce měřených veličin 11.Souhrný program vyrovnání měření přímých 12.Gaussova eliminační metoda 13.Gaussova eliminační metoda 14.Závěrečná práce 15.Zápočet Cvičení – letní semestr : 1.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 2.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 3.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 4.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 5.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 6.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 7. Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 8.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 9.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 10.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 11.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 12.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 13.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 14.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 15.Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku