544-0078/04 – Theory of Errors and Equalizing Calculus (TCH)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR72 doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is the acquisition of skills for processing the measured results, the determination of reliable values of the variables measured results and analysis of accuracy.

Teaching methods

Summary

In many geodetical tasks a redundant measurements are made. The Adjustament Calculus brings order to calculations. Its knowledge leads to effective solution method of measure and data process.

Compulsory literature:

Bohm, J.,Radouch,V., Hampacher,M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet,Geodetický a kartografický podnik Praha,1990,2.vydání Tyrner,M., Štěpánková,H.:Vyrovnávací počet,kripta VŠB,Ostrava,1993

Recommended literature:

Vykutil,J.: Vyrovnávací počet,VAAZ,Brno,1964

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné odevzdávání zadaných programů. Aktívní účast na cvičeních.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: Přednášky – zimní semestr : 1.Základní pojmy z teorie chyb a vyrovnávacího počtu.Význam VP 2.Měřické chyby. Jejich klasifikace a odstranění z výsledků měření. 3.Charakteristiky přesnosti měření. Největší přístupné (mezní) chyby. 4.Chyby funkcí měřených veličin (Zákon hromadění chyb). 5.Měření nestejné přesnosti – váhy měřených veličin 6.Vyrovnávací počet metodou nejmenších čtverců a jeho úkoly a význam. 7.Vyrovnání měření přímých stejné a nestejné přesnosti. 8.Dvojice měření stejné a nestejné přesnosti. 9.Vyrovnání měření zprostředkujících.Rovnice oprav. 10.Normální rovnice a jejich význam. 11.Výpočet nejpravděpodobnějších (vyrovnaných) hodnot. 12.Váhové rovnice a výpočet středních kvadratických chyb vyrovnaných hodnot. Přednášky – letní semestr 1.Vyrovnání měření přímých stejné a nestejné přesnosti. 2.Dvojice měření.Zákon hromadění chyb.Závěry k vyrovnání měření přímých. 3.Podstata vyrovnání zprostředkujících měření. Rovnice oprav. Odvození normálních rovnic. 4.Řešení normálních rovnic 5.Nelineární rovnice oprav - jejich přetváření. 6.Rovnice pro ověření výpočtu oprav. Kontrola výrazu[pvv]. Zkoušky sigmové - jejich odvození. 7.Odvození váhových rovnic. Výpočet váh přestavbou normálních rovnic. 8.Chronologický postup výpočtu při vyrovnáníměření zprostředkujících. 9.Podstata vyrovnání podmínkových měření. 10.Podmínkové rovnice a přetvořené podmínkové rovnice - odvození. 11.Výpočet oprav pomocí korelát.(korelátové vyrovnání) 12.Početní kontroly při korelátovém vyrovnání - odvození. 13.Střední chyba vyrovnaných veličin a střední chyba funkce vyrovnaných veličin - odvození. 14.Chronologický postup vyrovnání měření podmínkových. Cvičení- zimní semestr : 1.Teorie pravděpodobnosti 2.Náhodná veličina a její rozdělení, Gaussova křivka 3.Kvalita přesnosti měření 4.Praktický výpočet střední chyby jednoho měření m, střední chyby aritmetického průměru mx, střední jednotkové chyby m0 5.Dvojice měření stejné přesnosti 6.Dvojice měření stejné přesnosti 7.Dvojice měření nestejné přesnosti 8.Dvojice měření nestejné přesnosti 9.Střední chyba funkce měřených veličin 10.Střední chyba funkce měřených veličin 11.Souhrný program vyrovnání měření přímých 12.Gaussova eliminační metoda 13.Gaussova eliminační metoda 14.Závěrečná práce 15.Zápočet Cvičení – letní semestr : 1.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 2.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – stejná přesnost 3.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 4.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nestejná přesnost 5.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 6.Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 7. Výpočet vyrovnání měření zprostředkujících – nelineární rovnice oprav 8.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 9.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – stejná přesnost 10.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 11.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nestejná přesnost 12.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 13.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 14.Výpočet vyrovnání měření podmínkových – nelineární závislost podmínkových rovnic 15.Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 13  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.