544-0081/04 – Geodetické sítě (GS )

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje a rozšiřuje znalosti z předmětů jako je geodézie, mapování, a další.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti geodézie v oblasti měření a jeho zpracování v polohových a výškových sítích.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Geodetické sítě“ ve formě „ppt“ KABELÁČ J., Kostelecký J.: Geodetická astronomie 10, Nakladatelství ČVUT Praha, 2001 CIMBÁLNÍK, M., ZEMAN, A., KOSTELECKÝ, J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, ČVUT, Praha 2008 VANÍČEK P., KRAKIWSKI E. J : Geodesy, The Concepts, Elsevier, 1986

Doporučená literatura:

VYKUTIL,J.: Vyšší geodézie, Kartografie Praha 1982 BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999 LEICK,A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Rozdělení geodetických sítí. Polohové geodetické sítě - postup při budování trigonometrických sítí, projekt sítě, průzkum záměry, stabilizace, ochrana a údržba bodů, signalizace bodů. Základní trigonometrické sítě a souřadnicové systémy na našem území - Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK) a souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Československá astronomicko-geodetická síť a souřadnicový systém 1942 (S-42). Optimalizace geodetických sítí. Prostorové sítě 2) Výškové a gravimetrické geodetické sítě. Nivelační sítě na našem území. Současný stav ČSNS. Výškové systémy na našem území. 3.Měření úhlů v geodetických sítích. Teodolity - rozdělení, chyby teodolitu, chyby v procesu měření. Elektronické teodolity, princip automatického odečítání úhlů. Vliv fyzikálních podmínek na měření úhlů. Měření vodorovných úhlů. Zásady měření úhlů, zjišťování centračních prvků stanoviště a cíle. Metody měření úhlů a jejich přesnost - měření v řadách a skupinách, měření v laboratorní úhlové jednotce, měření ve všech kombinacích, vrcholová metoda, metoda sektorová, metoda měření od pevného směru. Převod naměřených úhlů na výpočetní plochu. Měření svislých úhlů. míry přesnosti měření úhlů. 4) Měření délek. Měření délek v geodetických sítích. Měření délek pásmy a dráty. Elektronické měření délek. Kalibrace dálkoměru a jeho kontroly, fyzikální a matematické redukce. 5) Výšková měření. Barometrické měření výšek, hydrostatická hydrodynamická a hydrokinematická nivelace. Geometrická nivelace ze středu - přístroje a pomůcky. Přístrojové chyby a chyby niv. latí. nahodilé a systematické chyby nivelace. Nivelační metody a jejich přesnost. Trigonometrické měření výšek a jeho přesnost. 6) Měření metodou GNSS v geodetických sítích. 7)Určování polohy bodů a analýza výsledku. Protínání vpřed - z úhlů, z délek, ze směrníků a délek. Měření polygonových pořadů, přibližné vyrovnání, vyrovnání transformací a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. 8) Vyrovnání polohové sítě z měřených úhlů. Observační a výpočetní plán sítě. Vyrovnání sítě z měřených délek. Vyrovnání kombinovaných sítí. 9) Lokální polohové sítě a způsoby jejich budování a vyrovnání. Vyrovnání výškových sítí. 10) Organizace měřických prací. zabezpečení měření, organizace práce v měřické skupině, bezpečnost práce, ochrana přístrojů, majetku a přírody. Cvičení: 1. Popis teodolitu Theo 010, měření 3. směrů v řadách a skupinách. 2. Výpočet a vyrovnání měřených směrů. 3. Měření úhlů v řadfách a skupinách přístrojem TC1202 fy Leica 4. Zpracování měření. 5. Popis nivelačního přístroje DNA03. 6. Zaměření nivelačního pořadu přesnou nivelací 7. Popis souprav GNSS systému Měření rychlou statickou metodou na podrobných bodech. 8. Vyhodnocení a zpracování měření a převedení souřadnic WGS84 do systému JTSK 9. CZEPOS, poskytované služby, měření GNSS – RTK

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná docházka (max. 20% absencí). Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení. Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování závěrečného testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní