544-0083/01 – Application Programs in Geodesy (UPG)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits2
Subject guarantorIng. Miroslav Novosad, Ph.D.Subject version guarantorIng. Radomíra Murysová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The exercises are being conducted through the acquisition of targeted skills, such as support for the development of specific solutions and semester projects. In the exercises students work with software, focusing on applications in geodesy.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Interactive graphical application KOKEŠ, which is specialized survey system for making, upkeeping and usage of large scale maps.

Compulsory literature:

Kokeš – příručka uživatele, Gepro, s.r.o, 1998

Recommended literature:

ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení : 1. Funkce pro práci se soubory a se seznamem souřadnic,zakládání datových souborů, změna parametru načtených souborů. 2. Funkce pro práci s pohledem umožňujíci měnit měřítko , výřez a způsob zobrazení dat v oknech. 3. Výpočetní funkce pro řešení geometrických úloh, souřadnicových výpočtů a výpočtů délkových, úhlových a plošných údajů. 4. Vytváření výstupních protokolů. 5. Výkresové funkce pro tvorbu linií, textů, symbolů, práce ve vrstvách. 6. Funkce pro prohlížení a editaci výkresů, opravy a rušení linií, textů a doplňkových informací. 7. Vektorizace map, využití rastru k tvorbě digitální mapy v zadaném měřítku. 8. GEPLAN, automatizovaná tvorba geometrických plánů. 9. Využití systému EXPERT pro tvorbu digitálních grafických podkladů, s přesnou definicí, pro informační systémy. 10. Digitalizace map, souřadnicové připojení pomocí transformačního klíče do potřebných reálných souřadnic. 11. Klad mapových listů, souřadnicové připojení, určení nomenklatury a souřadnic rohů mapového listu. 12. Zpracování měřených dat, tachymetr dávkou. 13. Tvorba vrstevnicové mapy. 14. Řezy , výpočet ploch a objemů. 15. Export a import měřených dat.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner