544-0088/01 – Geodesy III ( )

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits4
Subject guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
TYR30 doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. trigonometrické určování výšek a převýšení, opravy a přesnost měření, hydrostatická nivelace, barometrické určování výšek, přesnost zpracování výsledků měření 2. podrobné polohopisné měření – metody 3. tachymetrie – základní pojmy, přístroje a pomůcky, zpracování výsledků měření, přesnost 4. vytyčovací práce na povrchu – pojmy a názvosloví, metody vytyčování , vybrané vytyčovací úlohy polohopisné a výškopisné ( bod, přímka, objekt, vrstevnice … ) výpočet vytyčovacích prvků a vytýčení kružnicového oblouku. 5. určování ploch, metody 6. určování objemů, metody Cvičení : 1. trigonometrické určení výšky objektu 2. zaměření bodového pole ( polygonový pořad ) jako geodetického podkladu pro polohopisná měření 3. podrobné polohopisné měření polární metodou 4. podrobné polohopisné měření ortogonální metodou 5. tachymetrické zaměření terénu, zpracování vrstevnicového plánu 6. vytyčování bodů, přímky 7. výpočet vytyčovacích prvků kružnicového oblouku 8. vytýčení kružnicového oblouku 9. výpočet ploch ze souřadnic, určování ploch polárním planimetrem 10. výpočet objemu tělesa Seznam otázek : 1. trigonometrické určování výšek na krátké vzdálenosti 2. trigonometrické určování výšek na dlouhé vzdálenosti 3. přesnost trigonometrického určování výšek 4. hydrostatická nivelace 5. barometrické určování výšek 6. podrobná polohopisná měření, metody, přesnost, zpracování výsledků měření 7. tachymetrie, zpracování výsledků měření 8. vytyčovací práce na povrchu, metody vytyčování 9. vytýčení bodu, přímky 10. vytýčení objektu 11. výškové vytyčování, vytýčení vrstevnice, sklonu 12. vytyčování kružnicového oblouku – výpočet hlavních vytyčovacích prvků 13. vytyčování kružnicového oblouku – výpočet vytyčovacích prvků podrobných bodů 14. metody určování ploch 15. určování ploch polárním planimetrem 16. určení plochy mnohoúhelníka ze souřadnic 17. metody určování objemu tělesa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.