544-0088/02 – Geodézie III ( )

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o provádění výškových měření, podrobném polohopisném měření, tachymetrii, metodách vytyčování na povrchu a způsob určování ploch a objemů.

Povinná literatura:

Kubečka, E. : Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB , Ostrava 1992 Ratiborský, J. : Geodézie,skripta ČVUT, Praha 1995 Šütti, J. : Geodézija, Alfa Bratislava 1968 Hauf, M. a kol. : Geodézie ( technický průvodce ), SNTL Praha 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. trigonometrické určování výšek a převýšení, opravy a přesnost měření, hydrostatická nivelace, barometrické určování výšek, přesnost zpracování výsledků měření 2. podrobné polohopisné měření – metody 3. tachymetrie – základní pojmy, přístroje a pomůcky, zpracování výsledků měření, přesnost 4. vytyčovací práce na povrchu – pojmy a názvosloví, metody vytyčování , vybrané vytyčovací úlohy polohopisné a výškopisné ( bod, přímka, objekt, vrstevnice … ) výpočet vytyčovacích prvků a vytýčení kružnicového oblouku. 5. určování ploch, metody 6. určování objemů, metody Cvičení : 1. trigonometrické určení výšky objektu 2. zaměření bodového pole ( polygonový pořad ) jako geodetického podkladu pro polohopisná měření 3. podrobné polohopisné měření polární metodou 4. podrobné polohopisné měření ortogonální metodou 5. tachymetrické zaměření terénu, zpracování vrstevnicového plánu 6. vytyčování bodů, přímky 7. výpočet vytyčovacích prvků kružnicového oblouku 8. vytýčení kružnicového oblouku 9. výpočet ploch ze souřadnic, určování ploch polárním planimetrem 10. výpočet objemu tělesa Seznam otázek : 1. trigonometrické určování výšek na krátké vzdálenosti 2. trigonometrické určování výšek na dlouhé vzdálenosti 3. přesnost trigonometrického určování výšek 4. hydrostatická nivelace 5. barometrické určování výšek 6. podrobná polohopisná měření, metody, přesnost, zpracování výsledků měření 7. tachymetrie, zpracování výsledků měření 8. vytyčovací práce na povrchu, metody vytyčování 9. vytýčení bodu, přímky 10. vytýčení objektu 11. výškové vytyčování, vytýčení vrstevnice, sklonu 12. vytyčování kružnicového oblouku – výpočet hlavních vytyčovacích prvků 13. vytyčování kružnicového oblouku – výpočet vytyčovacích prvků podrobných bodů 14. metody určování ploch 15. určování ploch polárním planimetrem 16. určení plochy mnohoúhelníka ze souřadnic 17. metody určování objemu tělesa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.