544-0089/02 – Astronomie (A )

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuPaedDr. Ivana Marková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR44 PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o nejnovějších poznatcích z oboru astronomie a astrofyziky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je rozčleněn do několika témat: klasická astronomie, astrofyzika a sférická astronomie. Velká pozornost je věnována především souřadným a časovým systémům. Studenti získají přehled o nejnovějších poznatcích z oboru astronomie a astrofyziky.

Povinná literatura:

MELICHER, J., FIXEL, J., KABELÁČ, J.: Geodetická astronomia a základy kozmickej geodézie. Bratislava: Alfa, 1993. 400 s. VANÝSEK, V. Základy astronomie a astrofyziky. Praha: Academia, 1980. 541 s.

Doporučená literatura:

HLAVÁČ, Z. Základy sférické astronomie a nebeské mechaniky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2000. 173 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola splněné zadaných cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina údaje o studijní a doplňkové literatuře,vývoj astronomie, důležitá historická data, souhvězdí, označení hvězd cvičení - v planetáriu - seznámení s hvězdnou oblohou a základními souhvězdími 2. Klasická astronomie I. základní souřadné soustavy, hvězdný čas, aberace, měření vzdáleností ve vesmíru, určení astronomické jednotky cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 3. Klasická astronomie II. refrakce, čas, změny v rotaci Země, moderní definice času, důsledky rotace Země - Coriolisova síla, precese a nutace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 4. Klasická astronomie III. pohyb planet, Keplerovy zákony, odvození gravitačního zákona, geometrie rovinné dráhy, rychlost ve dráze, pohybové rovnice a problém 2 těles cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 5. Klasická astronomie IV. problém 3 těles, Rocheova mez, poruchy, slapové síly, určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice, dráhové elementy, pohyb Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, použití planetária k vysvětlení zatmění Slunce a Měsíce i pohybu planet 6. Sluneční soustava jednotlivé planety podrobněji, planetky, komety, meteori-tická tělesa cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 7. Astrofyzika v kostce I. spektrální klasifikace hvězd, HRD, vývoj hvězd, Slunce ja-ko hvězda cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 8. Astrofyzika v kostce II. dvojhvězdy, OH, KH, Galaxie, galaxie, úvod do kosmologie cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 9. Sférická astronomie (podrobněji) souřadnicové systémy, pravoúhlé a sférické souřadnice v prostoru, transformace pravoúhlých souřadnic, terestrické souřadnicové systémy, systém astronomických zeměpisných sou-řadnic, referenční (geodetické) rovníkové systémy, geocent- rické rovníkové systémy, astronomické souřadnicové systémy, horizontální souřadnicový systém, rovníkový souřadnicový systém, transformace mezi horizontálními a rovníkovými sou-řadnicemi, ekliptikální souřadnicový systém, transformace mezi rovníkovými a ekliptikálními souřadnicemi, denní pohyb hvězd cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 10. Dráhové (orbitální) souřadnicové systémy, transformace dráhových elementů na pravoúhlé a sférické sou-řadnice, nerušený (keplerovský) pohyb, odvození Keplerových zákonů a dalších základních vztahů, sestavení pohybových rovnic, odvození druhého Keplerova zákona, odvození prvního Keplerova zákona, odvození třetího Keplerova zákona cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 11. Dráhové elementy, určení polohy v rovině dráhy, vztahy mezi prostorovými sou-řadnicemi a souřadnicemi v rovině dráhy, rušený pohyb, Gaus-sovy a Lagrangeovy planetární rovnice, druhy rušících sil cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 12. Čas a časové systémy, časové systémy založené na rotaci Země, hvězdný časový sys-tém, sluneční časový systém, místní čas, světový čas a pás-mové časy, převody časů, atomový čas, koordinovaná časová soustava, juliánské datum, změny souřadnic, precese a nuta- ce, precesní pohyb jarního bodu, vliv precese na rovníkové souřadnice cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 13. Veličiny určující nutaci, výpočet precese a nutace, vlastní pohyb hvězdy, vliv vlast-ního pohybu na rovníkové souřadnice, aberace, denní aberace, vliv denní aberace na horizontální a rovníkové souřadnice, roční aberace a její vliv na rovníkové souřadnice, planetár-ní aberace cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky, praktické ukázky v planetáriu 14. Paralaxa, denní paralaxa, vliv denní paralaxy na horizontální a rovní-kové souřadnice, roční paralaxa, vliv roční paralaxy na rov-níkové souřadnice, astronomická refrakce, teorie refrakce, redukce souřadnic hvězd, výpočet zdánlivých pozic cvičení - příklady k procvičení látky z přednášky 15. Problémy současné astronomie novinky z astronomie, tato přednáška i cvičení jsou koncipo-vány jako opakovací nebo "záložní" hodina Otázky jsou sestaveny k tématům probíraným na přednáškách a ve cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 67  34
        Zápočet Zápočet 33  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok