544-0093/03 – Měření pohybů a deformací (MPaD)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti měření pohybů a přetvoření stavebních objektů a terénu pro potřeby zhodnocení jejich stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět představuje speciální aplikaci geodetických metod při měření posunů a deformací objektů s ohledem na dosažení potřebné přesnosti měření. Náplní předmětu je projekt měření posunů a deformací, přehled metod měření a interpretace dosažených výsledků.

Povinná literatura:

ČSN 740405 Měření posunů stavebních objektů. Český normalizační institut, Praha, 1997. SCHENK, Jan. Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1059-X. ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001. ISBN 80-88905-44-3. SCHOFIELD, Wilfred a Mark BREACH. Engineering surveying. 6th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007, vi, 622 p. ISBN 978-0-7506-6949-8.

Doporučená literatura:

KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1. Multimediální výukové DVD obor Geotechnika: geotechnický monitoring [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra geotechniky a pozemního stavitelství, [2014]. ISBN 978-80-248-3694-2. Leica Geosystems. Moniroring Solution [online] shttps://leica-geosystems.com/industries/monitoring-solutions MOORE, J.F.A. Monitoring Building Structures. New York, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do teorie měření pohybů a deformací. 2. Rozdělení nestabilních území a deformace v nich. 3. Pozorovací stanice pro měření pohybů v poklesové kotlině. 4. Měření svislých pohybů (poklesů). Určování výšek geometrickou nivelací. Určování výšek hydrostatickou nivelací. Určování výšek trigonometrickou nivelací. 5. Metody určování vodorovných pohybů (posunů). Měření ordinátometrem, metoda rajónu, polygonometrická metoda, trigonometrická metoda. 6. Metody určování prostorových pohybů. Fotogrammetrická metoda, metoda GPS. 7. Metody určování naklonění, zakřivení a vodorovného přetvoření. 8. Časový interval měření pohybů a deformací s ohledem na dynamiku vývoje pohybů a deformací. 9. Projekt pozorovací stanice pro měření pohybů a deformací na nestabilním podloží. Cvičení: 1. Zadání naměřených výsledků na pozorovací stanici ke zpracování. 2. Určení výšky bodů pozorovací stanice přesnou nivelací. 3. Zpracování – určení přesnosti 4. Určení polohy bodů na měřické přímce – ordinátometrem 5. Zpracování – určení přesnosti 6. Určení 3D souřadnic bodů na měřické přímce totální stanicí 7. Zpracování – určení přesnosti 8. Měření svislosti sloupu větrné elektrárny dvěmi metodami 9. Projekt pozorovací stanice dle zadaných parametrů dobývání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.